പ്രേതാനുഭവങ്ങൾ on Clubhouse

പ്രേതാനുഭവങ്ങൾ Clubhouse
14.3k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

Insta I'd : the_finalworld

ഹോർറർ എലമെന്റ്കളുള്ള അനുഭവങ്ങളും കഥകളും പങ്കുവെക്കാൻ ഒരിടം. ഇവിടെ ബുള്ളയിങ്, insulting എന്നിവയെ മാറ്റി നിർത്തി വിശ്വാസങ്ങളെ individuality ക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു കൊണ്ട് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കടന്നുവരു..........


കഥകൾ എന്നും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്... അതിൽ പ്രേത കഥകളോടും ഹൊറർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കഥകളോടും അതിയായ ഇഷ്ടവും കേൾക്കാനുള്ള ആകാംഷയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കയാണ് പ്രേതാനുഭങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറിയ കൂട്ടായ്മ.

കണ്ടതോ കേട്ടതോ അനുഭവിച്ചതോ ആയ ഹൊറർ കഥകൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പങ്കുവെയ്ക്കാം.

ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോ വിശ്വാസം ഉണ്ടൊ ഇല്ലയോ എന്ന വാദ പ്രതിവാദങ്ങളോ ഗ്രൂപ്പിൽ അനുവദനീയം അല്ല.

പരസ്പരം ജനാധിപത്യ മര്യാദകളോടെ സംസാരിക്കുക. ആരെയും വ്യക്തിഗതമായോ മതപരമായോ സാമൂഹികമായോ മുറി പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഗ്രൂപ്പ്‌ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഇതിലെ കഥകൾ സങ്കല്പികമോ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആകാം. മുഴുവൻ ആയി അറിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ മുതിർന്നാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാതെ ഇരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയും കഥകളോടുള്ള ഇഷ്ടവും അഭിപ്രായങ്ങളും ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം 💞. തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുപാടു സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. 💞♥️♥️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 14,377 -2 -0.1%
August 13, 2023 14,379 +14 +0.1%
July 11, 2023 14,365 +143 +1.1%
June 18, 2023 14,222 -88 -0.7%
March 17, 2023 14,310 +10 +0.1%
December 24, 2022 14,300 +100 +0.8%
September 25, 2022 14,200 +100 +0.8%
July 19, 2022 14,100 +100 +0.8%
June 10, 2022 14,000 +100 +0.8%
May 01, 2022 13,900 +100 +0.8%
March 27, 2022 13,800 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,700 +282 +2.2%
November 24, 2021 13,418 +4 +0.1%
November 23, 2021 13,414 +3 +0.1%
November 22, 2021 13,411 +11 +0.1%
November 21, 2021 13,400 -1 -0.1%
November 20, 2021 13,401 -4 -0.1%
November 19, 2021 13,405 +2 +0.1%
November 18, 2021 13,403 +17 +0.2%
November 16, 2021 13,386 +5 +0.1%
November 15, 2021 13,381 +6 +0.1%
November 14, 2021 13,375 +3 +0.1%
November 13, 2021 13,372 +10 +0.1%
November 12, 2021 13,362 +2 +0.1%
November 11, 2021 13,360 +7 +0.1%
November 10, 2021 13,353 +15 +0.2%
November 09, 2021 13,338 +6 +0.1%
November 08, 2021 13,332 +17 +0.2%
November 07, 2021 13,315 +10 +0.1%
November 06, 2021 13,305 +7 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs