ساز و اواز on Clubhouse

ساز و اواز Clubhouse
1.8k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

1: کلپ ساز و آواز فراهم کننده بروز و شناخت استعداد های صدا و آواز جوانان افغانستان است و فرصت خوبی را برای شما ایجاد می کند تا استعداد خودتان را بشناسید، پس لطفا دلیل حضور تان همین باشد .
2: پس از داخل شدن در اتاق ساز و آواز لطفا از بحث های دینی و مذهبی و سیاسی خوداری کنید و چنانچه اصرار و پافشاری کنید از حضور تان در اتاق معذوریم ، پس خواهشمندیم به قوانین اتاق احترام بگذارید .
3: رعایت قوانین اتاق الزامی است و نیز ما را کمک کنید تا رسالت بزرگی را که بر عهده داریم که همانا زنده نگه داشتن فرهنگ و ادبیات فارسی و گسترش و زنده نگه داشتن موسیقی اصیل افغانستان است را پاسداری کنیم.

Rules

1

کلپ ساز و آواز فراهم کننده بروز و شناخت استعداد های صدا و آواز جوانان افغانستان است و فرصت خوبی را برای شما ایجاد می کند تا استعداد خودتان را بشناسید، پس لطفا دلیل حضور تان همین باشد .

2

پس از داخل شدن در اتاق ساز و آواز لطفا از بحث های دینی و مذهبی و سیاسی خوداری کنید و چنانچه اصرار و پافشاری کنید از حضور تان در اتاق معذوریم ، پس خواهشمندیم به قوانین اتاق احترام بگذارید .

3

رعایت قوانین اتاق الزامی است و نیز ما را کمک کنید تا رسالت بزرگی را که بر عهده داریم که همانا زنده نگه داشتن فرهنگ و ادبیات فارسی و گسترش و زنده نگه داشتن موسیقی اصیل افغانستان است را پاسداری کنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 1,823 +10 +0.6%
February 06, 2024 1,813 +21 +1.2%
December 23, 2023 1,792 +19 +1.1%
November 11, 2023 1,773 +17 +1.0%
October 11, 2023 1,756 +15 +0.9%
September 11, 2023 1,741 +6 +0.4%
August 14, 2023 1,735 +8 +0.5%
July 12, 2023 1,727 +5 +0.3%
June 18, 2023 1,722 -5 -0.3%
March 18, 2023 1,727 +1 +0.1%
March 02, 2023 1,726 +26 +1.6%
December 24, 2022 1,700 -100 -5.6%
December 01, 2022 1,800 +100 +5.9%
October 10, 2022 1,700 +100 +6.3%
September 12, 2022 1,600 +200 +14.3%
March 19, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 12, 2022 1,300 +783 +151.5%
November 24, 2021 517 +24 +4.9%
November 20, 2021 493 +7 +1.5%
November 18, 2021 486 +8 +1.7%
November 17, 2021 478 +56 +13.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs