നാട്ടുപച്ച on Clubhouse

നാട്ടുപച്ച Clubhouse
2.2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

മണ്ണിൽ ചവിട്ടി തുടങ്ങാം..
നമുക്കാകാശം വീണ്ടെടുക്കാൻ..
കൈകോർക്കാം....
കാർഷിക സൗഹൃദങ്ങൾക്കായ്
പങ്കുവെക്കാം.....
സന്തോഷവും സന്താപവും...
കരുതലോടെ കാവലാകാം...
നാടിന്റെ പച്ചപ്പിനായി.....
ലക്ഷ്യം: മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന... മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന... ആരേയും വേദനിപ്പിക്കാതെ സൗഹൃദങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മുന്നേറുക
അനുവദനീയമായ അവകാശങ്ങൾ: 1. ക്ലബ് ഒരോ ദിവസവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് (ടോപ്പിക്ക്)മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ക്ലബ്ബിൽ സംസാരിക്കുക. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുക. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക.
അരുതാത്തവ: മതം, വിശ്വാസം, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം, എന്നിവ തികച്ചും സ്വകാര്യമായതിനാൽ അപരന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വിമർശ്ശിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ അരുത്. സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അരുത്. ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറരുത്.

Rules

ലക്ഷ്യം

മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന... മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന... ആരേയും വേദനിപ്പിക്കാതെ സൗഹൃദങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മുന്നേറുക

അനുവദനീയമായ അവകാശങ്ങൾ

1. ക്ലബ് ഒരോ ദിവസവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് (ടോപ്പിക്ക്)മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ക്ലബ്ബിൽ സംസാരിക്കുക. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുക. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക.

അരുതാത്തവ

മതം, വിശ്വാസം, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം, എന്നിവ തികച്ചും സ്വകാര്യമായതിനാൽ അപരന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വിമർശ്ശിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ അരുത്. സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അരുത്. ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറരുത്.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 2,210 0 0.0%
December 22, 2023 2,210 +2 +0.1%
November 10, 2023 2,208 +3 +0.2%
October 10, 2023 2,205 +1 +0.1%
September 10, 2023 2,204 0 0.0%
August 13, 2023 2,204 +1 +0.1%
July 11, 2023 2,203 0 0.0%
June 18, 2023 2,203 -4 -0.2%
March 17, 2023 2,207 +7 +0.4%
March 19, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 12, 2022 2,100 -16 -0.8%
November 24, 2021 2,116 -1 -0.1%
November 22, 2021 2,117 +3 +0.2%
November 21, 2021 2,114 +3 +0.2%
November 19, 2021 2,111 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,108 +8 +0.4%
November 13, 2021 2,100 +4 +0.2%
November 12, 2021 2,096 +2 +0.1%
November 11, 2021 2,094 +3 +0.2%
November 10, 2021 2,091 +6 +0.3%
November 08, 2021 2,085 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,083 +4 +0.2%
November 01, 2021 2,079 +4 +0.2%
October 31, 2021 2,075 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,073 +7 +0.4%
October 29, 2021 2,066 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,064 +272 +15.2%
August 25, 2021 1,792 -1 -0.1%
August 24, 2021 1,793 +6 +0.4%
August 22, 2021 1,787 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs