ಒಂದು ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ on Clubhouse

ಒಂದು ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ Clubhouse
1.4k Members
🍏 Education 🌈 Instagram 🍏 Education Topics
Updated: Mar 16, 2023

Description

ಹುಚ್ಚು ಕಥೆ ಕವನಗಳ ಗೀಚುಗಾರ....

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 1,459 +59 +4.3%
January 16, 2023 1,400 -100 -6.7%
January 08, 2023 1,500 +100 +7.2%
September 05, 2022 1,400 +100 +7.7%
July 06, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 03, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +223 +25.5%
November 23, 2021 877 -3 -0.4%
November 21, 2021 880 -1 -0.2%
November 20, 2021 881 +9 +1.1%
November 17, 2021 872 -1 -0.2%
November 16, 2021 873 +10 +1.2%
November 15, 2021 863 +14 +1.7%
November 13, 2021 849 +21 +2.6%
November 12, 2021 828 +2 +0.3%
November 09, 2021 826 +17 +2.2%
November 06, 2021 809 +3 +0.4%
November 04, 2021 806 +24 +3.1%
November 02, 2021 782 -1 -0.2%
October 30, 2021 783 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs