آسمان on Clubhouse

آسمان Clubhouse
1.8k Members
Updated: Jan 27, 2023

Description

⭐️آسمان ⭐️بار امانت نتوانست کشید ☀️قرعه ی فال به نام کدام عاشق زدند ؟ 🌷شما عزیزانم🌷نیز این شعر سهراب را در ثانیه های زندگی مدام مرور کنید : هر کجا هستم باشم ⭐️آسمان ⭐️مال من است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 12, 2022 1,800 +100 +5.9%
July 06, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +758 +90.1%
November 24, 2021 842 +5 +0.6%
November 23, 2021 837 +27 +3.4%
November 21, 2021 810 +20 +2.6%
November 20, 2021 790 +104 +15.2%
November 17, 2021 686 +164 +31.5%
November 15, 2021 522 +12 +2.4%
November 13, 2021 510 +24 +5.0%
November 09, 2021 486 +50 +11.5%
November 06, 2021 436 +59 +15.7%
October 30, 2021 377 +2 +0.6%
October 29, 2021 375 +27 +7.8%
October 28, 2021 348 +38 +12.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs