گفت و شنید on Clubhouse

گفت و شنید Clubhouse
8.6k Members
Updated: May 21, 2022

Description

اینجا برای گفتن است و برای شنیدن.

Rules

قاعده زرین

«آنچه را برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند».

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 8,600 +100 +1.2%
May 15, 2022 8,500 +100 +1.2%
May 08, 2022 8,400 +100 +1.3%
May 01, 2022 8,300 +100 +1.3%
April 24, 2022 8,200 +100 +1.3%
April 10, 2022 8,100 +100 +1.3%
April 03, 2022 8,000 +100 +1.3%
March 27, 2022 7,900 +100 +1.3%
March 19, 2022 7,800 +100 +1.3%
March 12, 2022 7,700 +3,287 +74.5%
November 24, 2021 4,413 +38 +0.9%
November 23, 2021 4,375 +30 +0.7%
November 22, 2021 4,345 +30 +0.7%
November 21, 2021 4,315 +20 +0.5%
November 20, 2021 4,295 +4 +0.1%
November 19, 2021 4,291 +10 +0.3%
November 18, 2021 4,281 +21 +0.5%
November 17, 2021 4,260 +53 +1.3%
November 16, 2021 4,207 +20 +0.5%
November 15, 2021 4,187 +20 +0.5%
November 14, 2021 4,167 +10 +0.3%
November 13, 2021 4,157 +29 +0.8%
November 12, 2021 4,128 +18 +0.5%
November 11, 2021 4,110 +19 +0.5%
November 10, 2021 4,091 +29 +0.8%
November 09, 2021 4,062 +59 +1.5%
November 08, 2021 4,003 +338 +9.3%
November 07, 2021 3,665 +22 +0.7%
November 06, 2021 3,643 +87 +2.5%
November 05, 2021 3,556 +119 +3.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs