UN'DHOALIGE - އުނދޯލިގެ on Clubhouse

UN'DHOALIGE - އުނދޯލިގެ Clubhouse
3k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

މަރުޙަބާ އުނދޯލިގޭގެ ބޮޑު އުނދޯޔަށް.
މި އޮޅިއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް ކުރި އެރުވުމާއި ނެތެމުންދާ ދިވެހި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމުގެ ހެޔޮނިޔަތުގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޅިއެއް .
މި އޮޅީގައި ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ ދިވެހިބަހުން.
ބަހުރުވަ ތަފާތު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ބަހުރުވައިން މި އޮޅީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް.

Rules

RESPECT

We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful.

RAISE YOUR HAND ✋


Raise Your Hand
If you want to come up to speak, raise your hands
and wait for your turn.👍

RESPECT THE MIC 🎤

Stay on mute untill its your turn to speak. Flash the
mic to let the moderators know you want to speak
and wait for your turn.👍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 29, 2022 3,000 +100 +3.5%
May 01, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 12, 2022 2,800 +491 +21.3%
November 24, 2021 2,309 -4 -0.2%
November 23, 2021 2,313 +12 +0.6%
November 19, 2021 2,301 +4 +0.2%
November 18, 2021 2,297 +1 +0.1%
November 17, 2021 2,296 +22 +1.0%
November 16, 2021 2,274 +1 +0.1%
November 15, 2021 2,273 +6 +0.3%
November 14, 2021 2,267 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,264 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,260 -1 -0.1%
November 10, 2021 2,261 +13 +0.6%
November 08, 2021 2,248 +7 +0.4%
November 07, 2021 2,241 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,239 +4 +0.2%
November 04, 2021 2,235 +10 +0.5%
November 01, 2021 2,225 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,224 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,221 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,219 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs