UN'DHOALIGE - އުނދޯލިގެ on Clubhouse

UN'DHOALIGE - އުނދޯލިގެ Clubhouse
3.1k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

މަރުޙަބާ އުނދޯލިގޭގެ ބޮޑު އުނދޯޔަށް.
މި އޮޅިއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް ކުރި އެރުވުމާއި ނެތެމުންދާ ދިވެހި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމުގެ ހެޔޮނިޔަތުގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޅިއެއް .
މި އޮޅީގައި ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ ދިވެހިބަހުން.
ބަހުރުވަ ތަފާތު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ބަހުރުވައިން މި އޮޅީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް.
RESPECT : We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful.
RAISE YOUR HAND ✋:
Raise Your Hand
If you want to come up to speak, raise your hands
and wait for your turn.👍
RESPECT THE MIC 🎤: Stay on mute untill its your turn to speak. Flash the
mic to let the moderators know you want to speak
and wait for your turn.👍

Rules

RESPECT

We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful.

RAISE YOUR HAND ✋


Raise Your Hand
If you want to come up to speak, raise your hands
and wait for your turn.👍

RESPECT THE MIC 🎤

Stay on mute untill its your turn to speak. Flash the
mic to let the moderators know you want to speak
and wait for your turn.👍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 3,150 +2 +0.1%
December 21, 2023 3,148 +5 +0.2%
November 10, 2023 3,143 +2 +0.1%
October 10, 2023 3,141 +4 +0.2%
September 10, 2023 3,137 +1 +0.1%
August 12, 2023 3,136 -1 -0.1%
July 11, 2023 3,137 -2 -0.1%
June 18, 2023 3,139 -1 -0.1%
March 17, 2023 3,140 +40 +1.3%
October 30, 2022 3,100 +100 +3.4%
June 29, 2022 3,000 +100 +3.5%
May 01, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 12, 2022 2,800 +491 +21.3%
November 24, 2021 2,309 -4 -0.2%
November 23, 2021 2,313 +12 +0.6%
November 19, 2021 2,301 +4 +0.2%
November 18, 2021 2,297 +1 +0.1%
November 17, 2021 2,296 +22 +1.0%
November 16, 2021 2,274 +1 +0.1%
November 15, 2021 2,273 +6 +0.3%
November 14, 2021 2,267 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,264 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,260 -1 -0.1%
November 10, 2021 2,261 +13 +0.6%
November 08, 2021 2,248 +7 +0.4%
November 07, 2021 2,241 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,239 +4 +0.2%
November 04, 2021 2,235 +10 +0.5%
November 01, 2021 2,225 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,224 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs