﮼نورون‌قلقلک on Clubhouse

﮼نورون‌قلقلک Clubhouse
3k Members
Updated: Nov 1, 2023

Description

⚠️𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝗡𝗼𝗥𝗼𝗡 𝗚𝗵𝗲𝗹𝗴𝗵𝗲𝗹𝗮𝗸 ⚠️

⚜️به کلاب خودتون “نورون قلقلک” خوش آمدید.
⚜️این کلاب زیر نظر کلاب بزرگ قلقلک می‌باشد
⚜️توهین و بی احترامی⛔️
⚜️در این کلاب، روم های فال🔮 ، همسریابی👩‍❤️‍👨 ، بازی🎮 و کلی روم های خفن استارت می‌شود.
جوین دادن در کلاب “نورون قلقلک”: لطفا بالای صفحه 𝗡𝗼𝗥𝗼𝗡 𝗚𝗵𝗲𝗹𝗴𝗵𝗲𝗹𝗮𝗸 را بزنید و گزینه جوین را بزنید🙏🏽💛
قوانین ورود به کلاب “نورون قلقلک”: هنگام ورود به استیج میکروفون خود را ببندید حتما کلاب 𝗡𝗼𝗥𝗼𝗡 𝗚𝗵𝗲𝗹𝗴𝗵𝗲𝗹𝗮𝗸 را فالو داشته باشید حتما سعی کنید مودیریتور های حاضر در استیج را فالو داشته باشید🍋
ریمو شدن روم های نورون قلقلک: بی احترامی به دیگر افراد حاضر در روم و تولید صدای ناهنجار، بلاک کردن دیگر افراد حاضر در روم، نداشتن هویت واقعی !⚠️

Some Club Members

More Clubs