ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవదురా ఓటమి on Clubhouse

ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవదురా ఓటమి Clubhouse
1k Members
Updated: Nov 6, 2023

Description

ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి
ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దురా ఓరిమి
విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం
విస్మరించవద్దు నిర్ణయం
అప్పుడే నీ జయం నిశ్చయంరా
నొప్పిలేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగున
నీరసించి నిలిచిపోతె నిమిషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అంటె నిత్య ఘర్షణ
దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తువుంది ఇంతకన్న సైన్యముండునా
ఆశ నీకు అస్త్రమౌను శ్వాస నీకు శస్త్రమౌను దీక్షకన్న సారెదెవరురా
నిరంతరం ప్రయత్నమున్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా
నిన్ను మించి శక్తి ఏది నీకె నువ్వు బాసటయ్యితే
నింగి ఎంత గొప్పదైన రివ్వుమన్న గువ్వపిల్ల రెక్క ముందు తక్కువేనురా
సంద్రమెంత పెద్దదైన ఈదుతున్న చేపపిల్ల మొప్ప ముందు చిన్నదేనురా
పిడుగువంటి పిడికిలెత్తి ఉరుము వల్లె హుంకరిస్తె దిక్కులన్ని పిక్కటిల్లురా
ఆశయాల అశ్వమెక్కి అదుపులేని కదనుతొక్కి అవధులన్ని అధిగమించరా
విధిత్తమాపరాక్రమించరా విశాల విశ్వమాక్రమించరా
జలధిసైతం ఆపలేని జ్వాలవోలె ప్రజ్వలించరా
నింగి ఎంత గొప్పదైన రివ్వుమన్న గువ్వపిల్ల రెక్క ముందు తక్కువేనురా
సంద్రమెంత పెద్దదైన ఈదుతున్న చేపపిల్ల మొప్ప ముందు చిన్నదేనురా
పశ్చిమాన పొంచి ఉండి రవిని మింగు అసుర సంధ్య ఒక్కనాడు నెగ్గలేదురా
గుటకపడని అగ్గి ఉండ సాగరాన నిదుకుంటు తూరుపింట తేలుతుందిరా
నిశావిలాసమెంతసేపురా ఉషోదయాన్ని ఎవ్వడాపురా
రగులుతున్న గుండె కూడ సూర్యగోళమంటిదేనురా

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2023 1,052 +2 +0.2%
October 06, 2023 1,050 0 0.0%
September 07, 2023 1,050 -5 -0.5%
August 09, 2023 1,055 -1 -0.1%
July 08, 2023 1,056 -2 -0.2%
June 15, 2023 1,058 +5 +0.5%
March 15, 2023 1,053 +53 +5.3%
October 23, 2022 1,000 +5 +0.6%
October 16, 2022 995 +1 +0.2%
October 09, 2022 994 +2 +0.3%
October 04, 2022 992 +1 +0.2%
September 30, 2022 991 +1 +0.2%
September 24, 2022 990 +3 +0.4%
September 18, 2022 987 +2 +0.3%
September 11, 2022 985 +1 +0.2%
September 02, 2022 984 +1 +0.2%
August 26, 2022 983 -1 -0.2%
August 20, 2022 984 -3 -0.4%
August 13, 2022 987 +2 +0.3%
July 31, 2022 985 -3 -0.4%
July 25, 2022 988 -1 -0.2%
July 18, 2022 989 +2 +0.3%
July 12, 2022 987 +3 +0.4%
July 05, 2022 984 +1 +0.2%
June 29, 2022 983 +1 +0.2%
June 22, 2022 982 +1 +0.2%
June 16, 2022 981 +1 +0.2%
June 09, 2022 980 +4 +0.5%
June 02, 2022 976 -3 -0.4%
May 27, 2022 979 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs