تحلیلگران فردا on Clubhouse

تحلیلگران فردا Clubhouse
4.6k Members
🏛 Stocks Topic
Updated: Mar 17, 2023

Description

برگزاری اتاق های گفت و گو با محوریت بررسی و تحلیل بازارهای مالی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 4,627 +27 +0.6%
April 10, 2022 4,600 +100 +2.3%
March 11, 2022 4,500 +30 +0.7%
November 24, 2021 4,470 +7 +0.2%
November 21, 2021 4,463 +7 +0.2%
November 13, 2021 4,456 +2 +0.1%
November 12, 2021 4,454 +2 +0.1%
November 10, 2021 4,452 +3 +0.1%
November 08, 2021 4,449 +21 +0.5%
October 30, 2021 4,428 +3 +0.1%
October 28, 2021 4,425 +6 +0.2%
October 26, 2021 4,419 +337 +8.3%
August 26, 2021 4,082 +7 +0.2%
August 25, 2021 4,075 +4 +0.1%
August 24, 2021 4,071 +1 +0.1%
August 23, 2021 4,070 +5 +0.2%
August 22, 2021 4,065 +5 +0.2%
August 21, 2021 4,060 +4,050 +40,500.0%
August 19, 2021 10 -4,042 -99.8%
August 17, 2021 4,052 +4 +0.1%
August 16, 2021 4,048 +112 +2.9%
July 15, 2021 3,936 +5 +0.2%
July 08, 2021 3,931 +4 +0.2%
July 07, 2021 3,927 +3 +0.1%
July 05, 2021 3,924 +7 +0.2%
July 04, 2021 3,917 +3 +0.1%
July 03, 2021 3,914 +4 +0.2%
July 02, 2021 3,910 +13 +0.4%
June 30, 2021 3,897 +5 +0.2%
June 29, 2021 3,892 +6 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs