TEAM NASRAAT on Clubhouse

TEAM NASRAAT Clubhouse
1.1k Members
🕹 Gaming 👄 Celebrities Topics
Updated: Jun 22, 2022

Description

W͜͡e͜͡l͜͡c͜͡o͜͡m͜͡e͜͡ t͜͡o͜͡ t͜͡e͜͡a͜͡m͜͡ n͜͡a͜͡s͜͡r͜͡a͜͡a͜͡t͜͡ . b͜͡u͜͡q͜͡a͜͡ q͜͡a͜͡y͜͡l͜͡a͜͡d͜͡a͜͡ i͜͡y͜͡o͜͡ c͜͡a͜͡y͜͡d͜͡u͜͡b͜͡a͜͡ w͜͡a͜͡a͜͡ m͜͡a͜͡m͜͡n͜͡u͜͡c͜͡ p͜͡l͜͡z͜͡ i͜͡l͜͡a͜͡l͜͡i͜͡ s͜͡h͜͡a͜͡r͜͡c͜͡i͜͡g͜͡a͜͡ q͜͡o͜͡l͜͡k͜͡a͜͡ t͜͡h͜͡a͜͡n͜͡k͜͡s͜͡🙏🥰n͜͡a͜͡l͜͡a͜͡ q͜͡a͜͡d͜͡o͜͡ w͜͡a͜͡k͜͡h͜͡t͜͡i͜͡ q͜͡u͜͡r͜͡u͜͡x͜͡ b͜͡a͜͡d͜͡a͜͡n͜͡🌸i͜͡y͜͡o͜͡ j͜͡a͜͡w͜͡i͜͡ d͜͡a͜͡g͜͡a͜͡n͜͡ t͜͡h͜͡a͜͡n͜͡k͜͡s͜͡🌸🥰

Rules

*Aflagado cay iyo wixii la mid ah waa Ka mabnuc

*Hadad kor timad mute ku soo gal mahad sanid

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,100 -87 -7.4%
November 21, 2021 1,187 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,185 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,184 -2 -0.2%
November 13, 2021 1,186 -3 -0.3%
November 12, 2021 1,189 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,190 -2 -0.2%
November 09, 2021 1,192 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,193 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,194 -1 -0.1%
October 27, 2021 1,195 +38 +3.3%
August 26, 2021 1,157 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,158 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,156 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs