حال خوب on Clubhouse

حال خوب Clubhouse
1.5k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

۱: لطفا کسانی که مدیراتور میشوند دوستانشون و مدیر نکنند
۲: دوستانتون و به این روم دعوت کنید تا از هنرشون بهره‌‌مند بشیم
۳: رو مایک دیگران نروید

Rules

۱

لطفا کسانی که مدیراتور میشوند دوستانشون و مدیر نکنند

۲

دوستانتون و به این روم دعوت کنید تا از هنرشون بهره‌‌مند بشیم

۳

رو مایک دیگران نروید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 1,549 +9 +0.6%
December 24, 2023 1,540 +5 +0.4%
November 11, 2023 1,535 +3 +0.2%
October 12, 2023 1,532 -2 -0.2%
September 12, 2023 1,534 0 0.0%
August 14, 2023 1,534 +1 +0.1%
July 12, 2023 1,533 -4 -0.3%
June 19, 2023 1,537 -25 -1.7%
March 18, 2023 1,562 +4 +0.3%
March 03, 2023 1,558 -42 -2.7%
November 12, 2022 1,600 +100 +6.7%
November 06, 2022 1,500 -100 -6.3%
October 17, 2022 1,600 +100 +6.7%
September 19, 2022 1,500 -100 -6.3%
June 10, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 12, 2022 1,500 -46 -3.0%
November 24, 2021 1,546 +7 +0.5%
November 03, 2021 1,539 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,540 +2 +0.2%
August 26, 2021 1,538 +5 +0.4%
August 25, 2021 1,533 -4 -0.3%
August 24, 2021 1,537 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,536 +4 +0.3%
August 18, 2021 1,532 -2 -0.2%
August 16, 2021 1,534 +37 +2.5%
July 15, 2021 1,497 -20 -1.4%
July 08, 2021 1,517 +3 +0.2%
July 07, 2021 1,514 +5 +0.4%
July 05, 2021 1,509 +4 +0.3%
July 04, 2021 1,505 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs