رادیو معلولین on Clubhouse

رادیو معلولین Clubhouse
1.8k Members
Updated: Nov 9, 2023

Description

رادیو‌ معلولین ‌صدای بی کم و کاست افراد دارای معلولیت است که توسط این عزیزان و خانواده هایشان بدون هیچ وابستگی به نهاد و ارگانی ارایه می شود. ما در این کلاب راجع به معلولیت گفتگو میکنیم تا آگاهی رسانی، فرهنگ سازی و توانمندسازی نماییم. اگر شما دوستدار افراد دارای معلولیت هستید به ما بپیوندید و عضوی از خانواده رادیو معلولین شوید.
📒 تقویم برنامه هفتگی:
به زودی اعلام می شود
لطفا پیشنهادات خود با مدریتورهای کلاب در میان بگذارید.

🌹🌹با تشکر از همراهی شما🌹🌹
آزادی اندیشه و بیان: شنیدن نظرات و عقاید همه بدور از تعصب. بنابراین اگر در استیج قرار میگیرید لطفا صحبت دیگران را بدون اجازه مدریتورها قطع نکنید
عدم دریافت اطلاعات: درخواست دریافت اطلاعات تماس اعضا و شرکت کننده ها به بهانه کمک ممنوع است.
ادبیات مناسب: لطفا بجای واژه معلول از عبارت «فرد دارای معلولیت» و یا «فرد با عملکرد ویژه» و یا «فرد با ویژگی خاص» استفاده نمایید.

Rules

احترام به نظرات دیگران

با رعایت احترام به نظرات و آزادی بیان هرگونه توهین به اشخاص ممنوع می باشد.

درخواست دریافت اطلاعات

دریافت اطلاعات تماس اعضا و شرکت کننده ها به بهانه کمک و یا نظایر آن و از طریق ابزار چت ممنوع می باشد. بدیهی است اعضایی که تمایل به برقراری تماس انفرادی داشته باشند اطلاعات تماس را در بایو قراردارند

درخواست دریافت اطلاعات

دریافت اطلاعات تماس اعضا و شرکت کننده ها به بهانه کمک و یا نظایر آن و از طریق ابزار چت ممنوع می باشد. بدیهی است اعضایی که تمایل به برقراری تماس انفرادی داشته باشند اطلاعات تماس را در بایو قرارداردند

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 09, 2023 1,890 +4 +0.3%
October 09, 2023 1,886 +5 +0.3%
September 10, 2023 1,881 -1 -0.1%
August 12, 2023 1,882 -3 -0.2%
July 10, 2023 1,885 -6 -0.4%
June 17, 2023 1,891 -16 -0.9%
March 17, 2023 1,907 +7 +0.4%
April 30, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 11, 2022 1,800 +550 +44.0%
November 24, 2021 1,250 +34 +2.8%
November 23, 2021 1,216 +10 +0.9%
November 21, 2021 1,206 +2 +0.2%
November 20, 2021 1,204 +12 +1.1%
November 18, 2021 1,192 +6 +0.6%
November 16, 2021 1,186 +11 +1.0%
November 15, 2021 1,175 +16 +1.4%
November 14, 2021 1,159 +46 +4.2%
November 13, 2021 1,113 +9 +0.9%
November 11, 2021 1,104 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,103 +34 +3.2%
November 08, 2021 1,069 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,067 +8 +0.8%
November 05, 2021 1,059 +7 +0.7%
November 03, 2021 1,052 +17 +1.7%
November 01, 2021 1,035 +6 +0.6%
October 31, 2021 1,029 +33 +3.4%
October 30, 2021 996 +21 +2.2%
October 29, 2021 975 +21 +2.3%
October 28, 2021 954 +583 +157.2%
August 26, 2021 371 +7 +2.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs