₩łⱫ ₭Ⱨ₳Ⱡł₣₳ ₳ĐĐ₳ on Clubhouse

₩łⱫ ₭Ⱨ₳Ⱡł₣₳ ₳ĐĐ₳ Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jan 30, 2024

Description

Focus on cash💸
NOT ON ASS🧸
ᴏɴʟɪɴᴇ ʀᴏᴡᴅɪᴇs ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ⚔️.
🔞+ ᴛᴀʟᴋs ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ 🚫
ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴛᴀʟᴋ ʟᴏᴏsᴇ ᴛᴀʟᴋs sᴏ
ᴡᴇ ᴄᴀɴ 🚁 ᴍᴏᴠᴇ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʀᴏᴏᴍ .
ᴜɴʀᴇsᴘᴇᴄᴛɪɴɢ ɢɪʀʟs 👗 ʜᴇʀᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ
🥵🥴ғᴜᴄᴋɪɴɢ ᴜʀ ᴏᴡɴ ᴍᴏᴛʜᴇʀ .
ɪғ ᴜ ʀᴇᴀʟʟʏ ᴡᴀɴɴᴀ ғɪɢʜᴛ 👊
ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴍ ᴜʀ ɴᴜᴍʙᴇʀs sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ғɪɢʜᴛ 💫
★ ʟᴇᴀᴠᴇ sᴏᴏɴᴇʀ 🏃
★ ᴅʀɪᴠᴇ sʟᴏᴡᴇʀ 🏍️
★ ʟɪᴠᴇ ʟᴏɴɢᴇʀ 🧘
★ ᴅʀɪᴠᴇ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜʀ 👶
★ ᴋɪᴅs ʟive ʜᴇʀᴇ 🏩
Life is very short NABA always be happy 😊❤️💫:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2024 1,116 0 0.0%
December 17, 2023 1,116 +2 +0.2%
November 06, 2023 1,114 +1 +0.1%
October 07, 2023 1,113 +1 +0.1%
September 07, 2023 1,112 +2 +0.2%
August 10, 2023 1,110 +2 +0.2%
July 08, 2023 1,108 +4 +0.4%
June 16, 2023 1,104 -5 -0.5%
March 15, 2023 1,109 +9 +0.9%
August 26, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 14, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 07, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 30, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 26, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 18, 2022 1,000 +129 +14.9%
March 11, 2022 871 +385 +79.3%
November 23, 2021 486 +25 +5.5%
November 20, 2021 461 -1 -0.3%
November 19, 2021 462 +18 +4.1%
November 17, 2021 444 +13 +3.1%
November 16, 2021 431 +15 +3.7%
November 15, 2021 416 +12 +3.0%
November 13, 2021 404 +6 +1.6%
November 12, 2021 398 +134 +50.8%
November 08, 2021 264 -1 -0.4%
November 04, 2021 265 +7 +2.8%
November 01, 2021 258 +7 +2.8%
October 31, 2021 251 +5 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs