آشپزی on Clubhouse

آشپزی Clubhouse
2.7k Members
🍣 Food & Drink 👋 Clubhouse Topics
Updated: Nov 30, 2022

Description

در مورد آشپزی ، غذا و رستوران صحبت می کنیم و از هم یاد می گیریم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 27, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 10, 2022 2,600 +257 +11.0%
November 22, 2021 2,343 +4 +0.2%
November 20, 2021 2,339 +4 +0.2%
November 18, 2021 2,335 +5 +0.3%
November 17, 2021 2,330 +10 +0.5%
November 15, 2021 2,320 +6 +0.3%
November 13, 2021 2,314 +11 +0.5%
November 10, 2021 2,303 +5 +0.3%
November 06, 2021 2,298 -2 -0.1%
November 05, 2021 2,300 +8 +0.4%
October 31, 2021 2,292 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,290 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,288 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,287 +212 +10.3%
August 26, 2021 2,075 +4 +0.2%
August 24, 2021 2,071 +4 +0.2%
August 23, 2021 2,067 +3 +0.2%
August 22, 2021 2,064 +4 +0.2%
August 21, 2021 2,060 +9 +0.5%
August 20, 2021 2,051 -1 -0.1%
August 19, 2021 2,052 +7 +0.4%
August 18, 2021 2,045 +1 +0.1%
August 17, 2021 2,044 +2 +0.1%
August 16, 2021 2,042 +133 +7.0%
July 15, 2021 1,909 +2 +0.2%
July 08, 2021 1,907 +3 +0.2%
July 05, 2021 1,904 +6 +0.4%
July 04, 2021 1,898 +5 +0.3%
July 03, 2021 1,893 +5 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs