زرد ملیجه on Clubhouse

زرد ملیجه Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 14, 2024

Description

(بانام تنهاپناه آشفتگان دیارسرنوشت)
درودها وارادتها...زردملیجه را،خانه ای ساختیم،سایه بانش همه عشق،درکنارآنان که باورشان داریم واوقات زیادی رادرکنارهنروصفای وجودشان،درس عشق آموختیم. ازتک تک شمادوستان،به جهت حضور و وجودتان،سپاسگزارم وبه دوستی باشما،صمیمانه به خودمیبالم ومفتخرم. ارادتمندشما:احمدرضاسعیدی

Rules

پندارنیک

احترام متقابل

گفتارنیک

پرهیزازهرگونه توهین

کردارنیک

سخن نیکو وسنجیده

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2024 1,344 +25 +1.9%
January 24, 2024 1,319 +46 +3.7%
December 10, 2023 1,273 +23 +1.9%
November 02, 2023 1,250 +17 +1.4%
October 02, 2023 1,233 +27 +2.3%
September 03, 2023 1,206 +3 +0.3%
August 05, 2023 1,203 +39 +3.4%
July 04, 2023 1,164 +38 +3.4%
April 09, 2023 1,126 +12 +1.1%
March 13, 2023 1,114 +14 +1.3%
January 19, 2023 1,100 +100 +10.0%
September 11, 2022 1,000 +24 +2.5%
September 01, 2022 976 +4 +0.5%
August 26, 2022 972 +13 +1.4%
August 19, 2022 959 +16 +1.7%
August 12, 2022 943 +6 +0.7%
August 06, 2022 937 -2 -0.3%
July 30, 2022 939 +8 +0.9%
July 24, 2022 931 -2 -0.3%
July 17, 2022 933 +5 +0.6%
July 11, 2022 928 +9 +1.0%
July 04, 2022 919 +7 +0.8%
June 28, 2022 912 -1 -0.2%
June 21, 2022 913 +11 +1.3%
June 15, 2022 902 +2 +0.3%
June 08, 2022 900 +6 +0.7%
May 26, 2022 894 +4 +0.5%
May 19, 2022 890 +4 +0.5%
May 13, 2022 886 +8 +1.0%
May 06, 2022 878 +5 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs