راه زندگی(روانشناسی) on Clubhouse

راه زندگی(روانشناسی) Clubhouse
2.2k Members
Updated: Mar 14, 2023

Description

کلاب "راه زندگی" فضایی است برای کسب آگاهی، شناخت و توسعه مهارت های فردی و بین فردی در زمینه های مختلف زندگی با حضور متخصصان حوزه روانشناسی برای تجربه زندگیِ توأم با آرامش و سلامت روان.

👈درکنار هم می آموزیم راه زندگی را👉

Rules

✅نظرمان را در کمال ادب و احترام بیان میکنیم.

✅همدیگر را قضاوت نمی کنیم.

✅به عقاید و نظرات دیگران احترام می گذاریم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2023 2,251 +51 +2.4%
January 11, 2023 2,200 -100 -4.4%
December 23, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 26, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 10, 2022 2,100 +191 +10.1%
November 21, 2021 1,909 -2 -0.2%
November 18, 2021 1,911 +5 +0.3%
November 11, 2021 1,906 +5 +0.3%
November 08, 2021 1,901 +7 +0.4%
November 06, 2021 1,894 +7 +0.4%
November 05, 2021 1,887 +18 +1.0%
November 03, 2021 1,869 +16 +0.9%
November 01, 2021 1,853 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,854 +8 +0.5%
October 30, 2021 1,846 +28 +1.6%
October 29, 2021 1,818 +10 +0.6%
October 28, 2021 1,808 +29 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs