ګران افغانستان| Beloved Afghanistan on Clubhouse

ګران افغانستان| Beloved Afghanistan Clubhouse
1.2k Members
Updated: Jan 30, 2023

Description

ای زما وطنه دلعلونو خزانې زما ستا هره دره کې دي دتورو نښانې زما

Rules

Please respect each other

دیو بل احترام وکړۍ

Don’t disturb the Speaker

دویناوال د وینا په منځ کې خبرې مه کوۍ

Be patient

د زغم نه کار واخلۍ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 23, 2022 1,200 +100 +9.1%
July 05, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 28, 2022 1,000 -100 -9.1%
June 22, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 22, 2022 1,000 +4 +0.5%
April 15, 2022 996 +10 +1.1%
April 08, 2022 986 +7 +0.8%
April 01, 2022 979 +5 +0.6%
March 25, 2022 974 +8 +0.9%
March 17, 2022 966 +12 +1.3%
March 10, 2022 954 +182 +23.6%
November 20, 2021 772 +3 +0.4%
November 19, 2021 769 +1 +0.2%
November 17, 2021 768 +3 +0.4%
November 15, 2021 765 +3 +0.4%
November 12, 2021 762 +6 +0.8%
November 09, 2021 756 +10 +1.4%
November 04, 2021 746 +9 +1.3%
October 28, 2021 737 +10 +1.4%
October 26, 2021 727 +165 +29.4%
August 26, 2021 562 +4 +0.8%
August 24, 2021 558 +2 +0.4%
August 22, 2021 556 +417 +300.0%
August 20, 2021 139 -411 -74.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs