رفیق های مافیا باز on Clubhouse

رفیق های مافیا باز Clubhouse
3.3k Members
🕹 Gaming 💥 Fun 🕹 Gaming Topics
Updated: Mar 28, 2024

Description

‎دورهم مافیا میزنیم

Rules

⚜️ درود دوستان عزیز خوش آمدید⚜️


🙏🏻 قوانین اصلی رفیق های مافیا باز🙏🏻
((به هم احترام بگذارید))

⚜️قوانین بازی⚜️

۱. لابی مجاز نیست.
۲. قسم خوردن مجاز نیست.
۳. خواهشمندیم فکت خارج از بازی نیاورید.
۴. چالش ها را در ابتدای صحبت بدهید.
۵. به هیچ عنوان در شب مایک خود را باز نفرمایید.

⚜️قوانین بازی⚜️

با انجام هریک از نکات بالا، بانظر گرداننده بازی از بازی خارج خواهید شد.
امیدواریم بارعایت قوانین واحترام به دیگران اوقات و بازی های خوبی را درکنارهم سپری کنیم.
باتشکر
مدیریت کلاب رفیق های مافیا باز🤝

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 3,346 +35 +1.1%
March 02, 2023 3,311 +11 +0.4%
January 31, 2023 3,300 +100 +3.2%
December 20, 2022 3,200 +100 +3.3%
September 19, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 19, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 03, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 24, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 03, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 12, 2022 2,600 +559 +27.4%
November 24, 2021 2,041 +12 +0.6%
November 22, 2021 2,029 +1 +0.1%
November 21, 2021 2,028 +3 +0.2%
November 20, 2021 2,025 +3 +0.2%
November 17, 2021 2,022 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,018 +2 +0.1%
November 14, 2021 2,016 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,013 +13 +0.7%
November 11, 2021 2,000 +7 +0.4%
November 10, 2021 1,993 +22 +1.2%
November 09, 2021 1,971 +4 +0.3%
November 06, 2021 1,967 +24 +1.3%
November 01, 2021 1,943 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,940 +8 +0.5%
October 30, 2021 1,932 +5 +0.3%
October 29, 2021 1,927 +15 +0.8%
October 28, 2021 1,912 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,911 +9 +0.5%
October 26, 2021 1,902 +185 +10.8%
August 27, 2021 1,717 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs