گفتمان براندازی on Clubhouse

گفتمان براندازی Clubhouse
18.6k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

مانیفست براندازی: براندازی حرکتی اجتماعی است در ایران امروز با پیش فرض حفظ یکپارچگی خاک ایران برای گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دو اصل: ۱-جدایی دین از هسته های قدرت ۲- تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن بیست و یکمی برای همه ایرانیان. ➖ براندازان حول این مانیفست، بر روی «محتوای» دستگاه کشورداری ایران آینده توافق دارند. ⬅️تعیین «شکل» نظام آینده به عهده مردم است، امروز توافق بر روی محتوای نظام آینده است که اهمیت دارد. ⚠️ در این کلاب هر شهروند عادی حق آزادی بیان دارد. هشدار: ترویج خط فکر گروه های اسلامگرا، تجزیه طلب و ترویج پروپاگاندای خشونت طلبانه ی رژیم، ممنوع است.⛔️

Rules

احترام به آزادی بیان

۱-نقد همه عقاید، دین ها و شخصیت های سیاسی و مذهبی آزاد است. ۲-توهین به کاربران دیگر در گروه ممنوع است. ۳-استفاده از الفاظ رکیک و تابو در ادبیات پارسی ممنوع است. ۴-هرگونه تبلیغ حزبی/دعوای گروهی ممنوع

زمان بندی و نوبت ها

۱-هر گوینده در هر نوبت بین ۱ تا ۳ دقیقه زمان برای سخن گفتن دارد. ۲-پس از ۳ دقیقه میکروفن شما بسته می شود. ۳-چنانچه میکروفون خود را خارج از نوبت باز کنید، به شنوندگان منتقل می شوید.Move to audience

مدیریت

۱-در هنگام تذکر مادریتور ها، میکروفون خود را ببندید در غیر اینصورت به شنوندگان منتقل می شوید. ۲-سخنان تبعیض آمیز، نفرت پراکن، نژادپرستانه، ترویج خشونت و افراطی گری مذهبی ممنوع ۳-ورود تجزیه طلب ممنوع⛔️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 18,600 +100 +0.6%
August 08, 2022 18,500 +100 +0.6%
August 01, 2022 18,400 +100 +0.6%
July 26, 2022 18,300 +100 +0.6%
July 06, 2022 18,200 +100 +0.6%
June 10, 2022 18,100 +100 +0.6%
May 21, 2022 18,000 +100 +0.6%
May 15, 2022 17,900 +100 +0.6%
May 08, 2022 17,800 +100 +0.6%
May 01, 2022 17,700 +100 +0.6%
April 03, 2022 17,600 +100 +0.6%
March 12, 2022 17,500 +855 +5.2%
November 24, 2021 16,645 -9 -0.1%
November 23, 2021 16,654 +3 +0.1%
November 22, 2021 16,651 -5 -0.1%
November 21, 2021 16,656 +136 +0.9%
November 19, 2021 16,520 -1 -0.1%
November 18, 2021 16,521 -8 -0.1%
November 17, 2021 16,529 -5 -0.1%
November 16, 2021 16,534 -1 -0.1%
November 15, 2021 16,535 -8 -0.1%
November 14, 2021 16,543 +55 +0.4%
November 13, 2021 16,488 +22 +0.2%
November 12, 2021 16,466 +2 +0.1%
November 11, 2021 16,464 +1 +0.1%
November 10, 2021 16,463 +9 +0.1%
November 09, 2021 16,454 +10 +0.1%
November 08, 2021 16,444 -4 -0.1%
November 07, 2021 16,448 +102 +0.7%
November 06, 2021 16,346 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs