Koçka Gelê Kurdistan on Clubhouse

Koçka Gelê Kurdistan Clubhouse
1.6k Members
📚 Books 🍏 Education Topics
Updated: Jun 29, 2022

Description

Bi xêr bên ser çava bo Koçka Gelê Kurdistan.

Karê Koçka Gelê Kurdistan xizmet kirna miletê me ye li hemî bowaran da.
Bi şên rêka vê Koçkê xizmeta we yên hêja da bin miletê xwe berev hizr u bîrên baştir ve bi bîn.
her wesa da ku pêşerojek baş hebit li jîyanê da.
Hoşdarî û Amojgarî yê bi din xelkê me li dor van kawdanêt miletê têda di jît wek…

1- Gringî dan bi Aînê Islama pîroz.
2- Gringî dan bi rêzgirtina Dayk û Baban her wesa civakî.
3- Gringî dan bi qebîlkirna yên beramber.
4- Gringî dan bi Rewişt û Tîtanêt Kurdî.
5- Gringî dan bi zanîn û fêrkirinê.
6- Gringî dan bi Xêzanê bi giştî.
7- Bikar înana zor û ne drust Social Media.
8- Zêde borîna wextî bê mifa.
9- Parastina keramet, Namûs û axlaqê xwe her wesa yê beramber.
10- Avendan kirina kesên ne ji hejî li nav civakî da (Taybet li Social Media).
Hêvîye bi şên pêkve civakekê saxlem peyda bi kîn.

@Ashti_Salim CEO & Founder of Koçka Gelê Kurdistan

Rules

Rêzgirtin

Rêzgirtin li êktir her wesa rêzgirtin li hizr û bîrên êktir kar û rewştê mirovatî ye, bê rêzî dê hête derêxistin ji Koçkê.

Babet û Yasa

Hemî jorên babeta dê hebin.
Demê babetekê dest nîşankrî hebit to di şêy beşdar bî û pisyara xwe bi rêzgirtin ve bkî.
Nabît her kes li cihê xwe baxvît bê destîrî.

Sopasî

Sopasên taybetî bo we yên hêja ko hîn di gel me beşdar bîn hêvîye bi şên xizmeta we bkin dîv şîyanêt Rêveber û Adimînêt Koçka Gelê Kurdistan.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,600 +39 +2.5%
November 23, 2021 1,561 +4 +0.3%
November 19, 2021 1,557 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,556 -4 -0.3%
November 13, 2021 1,560 +5 +0.4%
November 12, 2021 1,555 +4 +0.3%
November 01, 2021 1,551 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,552 +4 +0.3%
October 30, 2021 1,548 +7 +0.5%
October 29, 2021 1,541 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,540 +1 +0.1%
October 26, 2021 1,539 +450 +41.4%
August 27, 2021 1,089 +6 +0.6%
August 26, 2021 1,083 +6 +0.6%
August 25, 2021 1,077 -1 -0.1%
August 22, 2021 1,078 +15 +1.5%
August 21, 2021 1,063 +14 +1.4%
August 18, 2021 1,049 -7 -0.7%
August 17, 2021 1,056 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs