วัดคลับเฮาส์มหาวิหาร on Clubhouse

วัดคลับเฮาส์มหาวิหาร Clubhouse
1.1k Members
📖 Writing 👋 Clubhouse Topics
Updated: Jan 31, 2023

Description

ธรรมะ สมาธิ ให้กำลังใจ มองโลกตามความเป็นจริง ฟังโดยไม่ตัดสิน เล่าธรรมะโดย Phramaha Chanchai
-พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เมืองAugsburg 🇩🇪
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี🇩🇪
ปี2557-ปัจจุบัน
-พระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

#ห้องธรรมะ "วัดคลับเฮาส์มหาวิหาร"

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,100 +79 +7.8%
November 24, 2021 1,021 +4 +0.4%
November 18, 2021 1,017 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,016 +16 +1.6%
November 04, 2021 1,000 +2 +0.3%
November 03, 2021 998 +2 +0.3%
October 30, 2021 996 +50 +5.3%
August 23, 2021 946 +1 +0.2%
August 22, 2021 945 -2 -0.3%
August 20, 2021 947 +3 +0.4%
August 19, 2021 944 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs