۹۰ سیاسی on Clubhouse

۹۰ سیاسی Clubhouse
5.1k Members
Updated: Feb 2, 2024

Description

گفتگو در مورد جالشهای اساسی سیاستگذاری کشور با حضور صاحبنظران با گرایش‌های متفاوت
ضبط گفتگوها: ضبط و بازنشر گفتگوهای این باشگاه با حفظ امانتداری مجاز است.
خشونت پرهیزی: نفرت پراکنی علیه گروه‌های قومی، مذهبی، جنسی یا هر اقلیت اجتماعی مجاز نمیباشد. همچنین ترویج و تشویق یا تحریک به خشونت پذیرفته شده نیست.
نقد ایده‌ها بجای افراد: خود را به حفظ گفتاری محترمانه و ادبیات گفتگویی ملزم می‌دانیم و نقد ایده‌ها را به نقد افراد و هویت‌های فردی مقدم می‌دانیم.

Rules

ضبط گفتگوها

ضبط و بازنشر گفتگوهای این باشگاه با حفظ امانتداری مجاز است.

خشونت پرهیزی

نفرت پراکنی علیه گروه‌های قومی، مذهبی، جنسی یا هر اقلیت اجتماعی مجاز نمیباشد. همچنین ترویج و تشویق یا تحریک به خشونت پذیرفته شده نیست.

نقد ایده‌ها بجای افراد

خود را به حفظ گفتاری محترمانه و ادبیات گفتگویی ملزم می‌دانیم و نقد ایده‌ها را به نقد افراد و هویت‌های فردی مقدم می‌دانیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 02, 2024 5,141 +10 +0.2%
December 19, 2023 5,131 +6 +0.2%
November 08, 2023 5,125 +3 +0.1%
October 08, 2023 5,122 +16 +0.4%
September 09, 2023 5,106 +3 +0.1%
August 11, 2023 5,103 0 0.0%
July 10, 2023 5,103 -4 -0.1%
June 17, 2023 5,107 -7 -0.2%
March 16, 2023 5,114 +14 +0.3%
January 31, 2023 5,100 +100 +2.0%
December 28, 2022 5,000 +100 +2.1%
December 01, 2022 4,900 +100 +2.1%
November 11, 2022 4,800 +100 +2.2%
May 21, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 11, 2022 4,600 +195 +4.5%
November 23, 2021 4,405 +24 +0.6%
November 19, 2021 4,381 +4 +0.1%
November 18, 2021 4,377 +14 +0.4%
November 16, 2021 4,363 +5 +0.2%
November 15, 2021 4,358 +8 +0.2%
November 14, 2021 4,350 +10 +0.3%
November 13, 2021 4,340 -3 -0.1%
November 12, 2021 4,343 +21 +0.5%
November 10, 2021 4,322 +17 +0.4%
November 08, 2021 4,305 +15 +0.4%
November 06, 2021 4,290 +35 +0.9%
November 03, 2021 4,255 +15 +0.4%
November 01, 2021 4,240 +15 +0.4%
October 30, 2021 4,225 +16 +0.4%
October 29, 2021 4,209 +15 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs