ما براندازان on Clubhouse

ما براندازان Clubhouse
6.8k Members
👥 Social Issues Topic
Updated: Dec 1, 2022

Description

«ما براندازان» و «ما مرتدان»، حلقه‌ی مفقوده‌ای است که براندازی رژیم جنایتکار و اشغالگر جمهوری اسلامی را با براندازی ایدئولوژی سیاه جمهوری اسلامی، یعنی اسلام، پیوند می‌دهد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 25, 2022 6,800 +100 +1.5%
November 18, 2022 6,700 +100 +1.6%
November 05, 2022 6,600 +100 +1.6%
October 23, 2022 6,500 +100 +1.6%
October 17, 2022 6,400 +100 +1.6%
September 30, 2022 6,300 +100 +1.7%
September 25, 2022 6,200 +100 +1.7%
September 12, 2022 6,100 +100 +1.7%
September 06, 2022 6,000 +100 +1.7%
August 14, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 01, 2022 5,800 +100 +1.8%
July 25, 2022 5,700 +100 +1.8%
July 19, 2022 5,600 +100 +1.9%
July 06, 2022 5,500 +100 +1.9%
June 29, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 23, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 03, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 21, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 14, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 07, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 30, 2022 4,700 +200 +4.5%
April 23, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 17, 2022 4,400 +300 +7.4%
April 03, 2022 4,100 +100 +2.5%
March 19, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 12, 2022 3,900 +685 +21.4%
November 24, 2021 3,215 +42 +1.4%
November 19, 2021 3,173 +7 +0.3%
November 17, 2021 3,166 +15 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs