باهم و بهتر on Clubhouse

باهم و بهتر Clubhouse
2k Members
Updated: Jun 21, 2024

Description

http://bit.ly/simple-positive-habits فضایی برای اشتراک تجربیات‌ ساده و مثبت‌مون با همدیگر برای باهم بهتر شدن

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 21, 2024 2,099 +2 +0.1%
March 18, 2024 2,097 +4 +0.2%
January 28, 2024 2,093 +5 +0.3%
December 14, 2023 2,088 +2 +0.1%
November 04, 2023 2,086 +3 +0.2%
October 05, 2023 2,083 0 0.0%
September 05, 2023 2,083 -1 -0.1%
August 08, 2023 2,084 +2 +0.1%
July 06, 2023 2,082 0 0.0%
June 14, 2023 2,082 0 0.0%
March 14, 2023 2,082 -18 -0.9%
March 10, 2022 2,100 +162 +8.4%
November 13, 2021 1,938 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,936 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,937 +8 +0.5%
October 29, 2021 1,929 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,927 +61 +3.3%
August 26, 2021 1,866 -3 -0.2%
August 24, 2021 1,869 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,868 +3 +0.2%
August 21, 2021 1,865 +1,857 +23,212.5%
August 17, 2021 8 -1,855 -99.6%
August 15, 2021 1,863 +1 +0.1%
August 14, 2021 1,862 +17 +1.0%
July 15, 2021 1,845 -1 -0.1%
July 08, 2021 1,846 +3 +0.2%
June 29, 2021 1,843 -1 -0.1%
June 27, 2021 1,844 +2 +0.2%
June 26, 2021 1,842 +6 +0.4%
June 25, 2021 1,836 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs