شب غزل on Clubhouse

شب غزل Clubhouse
1.6k Members
Updated: Aug 12, 2022

Description

اتاقی برای گفتگو درباره غزل فارسی، جریان‌ها، فرم و حواشی، بررسی سیر زندگی و شعر غزلسرایان تاریخ ادبیات فارسی و ...
+شعرخوانی

Rules

روند

ابتدا میان کارشناسان دربارهٔ موضوع تیتر شده پیرامون مباحث تئوریک شعر گفتگو می‌شود. سپس عزیزانی که نوبت گرفته‌اند شعرخوانی خواهند کرد.
مباحث ادبی به این دلیل در اولویتند که راهگشای ما در فهم بهتر شعرند.

پوزش

ممکن است به دلیل کمبود وقت نوبت شعرخوانی شما نشود، سعی می‌کنیم شبی دیگر شما را در اولویت بگذاریم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 27, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 09, 2022 1,500 +54 +3.8%
November 14, 2021 1,446 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,445 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,444 +9 +0.7%
November 06, 2021 1,435 +7 +0.5%
November 05, 2021 1,428 +2 +0.2%
November 04, 2021 1,426 +6 +0.5%
November 03, 2021 1,420 +8 +0.6%
November 01, 2021 1,412 +5 +0.4%
October 30, 2021 1,407 +4 +0.3%
October 29, 2021 1,403 +5 +0.4%
October 28, 2021 1,398 +5 +0.4%
October 27, 2021 1,393 +4 +0.3%
October 26, 2021 1,389 +334 +31.7%
August 26, 2021 1,055 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,054 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,052 +7 +0.7%
August 21, 2021 1,045 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,044 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,042 -4 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs