ವಿ-ಭಟ್ ಬಳಗ on Clubhouse

ವಿ-ಭಟ್ ಬಳಗ Clubhouse
2.4k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 10, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 12, 2022 2,200 +371 +20.3%
November 24, 2021 1,829 +6 +0.4%
November 18, 2021 1,823 +1 +0.1%
November 17, 2021 1,822 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,821 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,820 +2 +0.2%
November 10, 2021 1,818 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,817 +8 +0.5%
November 04, 2021 1,809 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,810 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,808 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,807 +384 +27.0%
August 26, 2021 1,423 +348 +32.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs