تفكر on Clubhouse

تفكر Clubhouse
445 Members
Updated: Apr 7, 2023

Description

اين كلاب تقديم به كساني كه: عقلشان بر احساسشان غلبه مي كند، كساني كه فرق بين ٨ و ٨ و يك دقيقه را مي دانند ، كساني كه قاعده مند فكر ميكنن، كساني كه معناي تناسب، درصد و كار تدريجي را مي دانند، كساني كه دغدغه وفاي به عهد، انها را شب از خواب بيدار مي كند، كساني كه در مورد نظر ديگران تامل مي كنند نه تحمل، كساني كه شنيدن را بيشتر از حرف زدن دوست دارند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 07, 2023 445 +1 +0.3%
March 13, 2023 444 +4 +1.0%
January 22, 2023 440 -1 -0.3%
January 15, 2023 441 +1 +0.3%
January 11, 2023 440 +1 +0.3%
January 07, 2023 439 +1 +0.3%
January 03, 2023 438 -1 -0.3%
December 30, 2022 439 +2 +0.5%
December 23, 2022 437 +6 +1.4%
November 29, 2022 431 +1 +0.3%
November 23, 2022 430 +2 +0.5%
November 16, 2022 428 +2 +0.5%
November 10, 2022 426 +2 +0.5%
November 04, 2022 424 +2 +0.5%
October 28, 2022 422 +1 +0.3%
October 22, 2022 421 +1 +0.3%
October 08, 2022 420 +1 +0.3%
September 29, 2022 419 +1 +0.3%
September 23, 2022 418 +2 +0.5%
September 17, 2022 416 -1 -0.3%
September 10, 2022 417 +1 +0.3%
September 01, 2022 416 +3 +0.8%
August 25, 2022 413 +2 +0.5%
August 19, 2022 411 +2 +0.5%
August 12, 2022 409 +1 +0.3%
August 06, 2022 408 -3 -0.8%
July 24, 2022 411 +4 +1.0%
July 11, 2022 407 +2 +0.5%
July 04, 2022 405 +3 +0.8%
June 28, 2022 402 +3 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs