தமிழ் குடிசை on Clubhouse

தமிழ் குடிசை Clubhouse
1.4k Members
Updated: Mar 17, 2023

Description

தமிழில் கதைப்போம் தமிழை நேசிப்போம் தமிழ்
எங்க மூச்சு

Rules

No bad word

Follows back

Supporting our Home

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,471 -29 -2.0%
December 24, 2022 1,500 +100 +7.2%
September 12, 2022 1,400 +100 +7.7%
May 14, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 12, 2022 1,200 +128 +12.0%
November 24, 2021 1,072 +12 +1.2%
November 21, 2021 1,060 +1 +0.1%
November 20, 2021 1,059 -2 -0.2%
November 19, 2021 1,061 +3 +0.3%
November 16, 2021 1,058 +7 +0.7%
November 11, 2021 1,051 +4 +0.4%
November 10, 2021 1,047 +4 +0.4%
November 08, 2021 1,043 +11 +1.1%
November 07, 2021 1,032 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,031 +4 +0.4%
November 05, 2021 1,027 +20 +2.0%
November 01, 2021 1,007 +4 +0.4%
October 31, 2021 1,003 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,001 +8 +0.9%
October 29, 2021 993 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs