FÛKRÊŸ on Clubhouse

FÛKRÊŸ Clubhouse
532 Members
Updated: May 14, 2022

Description

*FEEL THE POWER OF G1 112🔥*
*_OWNER🔥G1⚔️BILLA🔥SULTAN⚔️112🔥NAWAB BAWA🔥_*

*_CHIEF_ADMIN🔥ALOO🩸CHOR🔥 SADAR🔥_*

_*LEADER🔥NSP⚔️BRAND🔥SAAD🔥RANA22🔥_*


*_RULES🍺🍾🔥_*

*_NO KABAR KAFAN_*

NO VIRUS TATAY_*

*_NO RELIGION ABUSING🔥_*

*_24 HOURS SERVICE_*
𒈞〽️🎩𒈞〽️
〽️𝑏𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑒𝑛𝑎
[9/7, 3:30 AM] JUTT 001 BRAND HAI: 🆘⃢⛦⃢⛹⃓̼̳̼̳̼̼̳̼̳̼̳̼̳̼̳̼̼̳̼̳̳̳̳̳̼̼̼̳̳̼̳̳̼̳̳̳̳̳̼̼̳̳͕͕𝗔⃬⃬⃗⃗⃗⃖⃖𝖎𝕗⌾𝓝乇͕͕͕͕̭͕̭̭̭͕̭̬̬̬̬̬̬̳̳̬̳̼̼̼̬ ⃨ᝨ̳̳̼̼̼̳̼̼̼̼̦̦̦̦̦̦̦̼̼̬̼̳̬̬₹ឝទ𐒣⃓⃓̦̞̞̞̦̦̦̦̞̞̞̞̦̞̦̦̞⛔⃢⃢▉⃢⭕
̼̳̼̳̼̳̼̳𝖔𝖘 ̼̳̼̼̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̼̼̳̼̼̼̳̳̼̼̳̼̳̼̼̳̼̳⛦⃢🇩🇬𝑩𝑳𝑰𝑵𝑫𝑬𝑹𝑺🇩🇬⃢⛦̼̼̼̼̼̼̳̳̳̳̼̼̳̳̳̼̼̳̼̳̼̳̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̳̼̼̳̳̳̳̼̳̳̼̼̳̼ 𝖕𝖆𝖘𝖘𝖆𝖗𝖆𝖒 𝖆𝖖𝖚𝖎
̼̳̼̳̼̳̼̳𝖔𝖘 ̼̳̼̼̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̼̼̳̼̼̼̳̳̼̼̳̼̳̼̼̳̼̳⛦⃢🇩🇬𝑩𝑳𝑰𝑵𝑫𝑬𝑹𝑺🇩🇬⃢⛦̼̼̼̼̼̼̳̳̳̳̼̼̳̳̳̼̼̳̼̳̼̳̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̳̼̼̳̳̳̳̼̳̳̼̼̳̼ 𝖕𝖆𝖘𝖘𝖆𝖗𝖆⛔̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬𝄽ខ̰̳̰̤̰̳̰អ̰̳̰̤̰̳̰គ̰̳̰̤̰̳̰Ꮶ̰̳̰̤̰̳̰គ̰̳̰̤̰̳̰Ꮓ̰̳̰̤̰̳
[9/7, 3:30 AM] JUTT 001 BRAND HAI: ⛩️͢𝑴𝑫𝑲𝟑 𝑴𝑶𝑫𝑫𝑬𝑹 𝑶̷𝑭̷𝑪͢⃟̷⛩️⼜᭼𖧹᭼𖧹᭼𖧹᭼𖧹᭼𖧹᭼
[9/7, 3:30 AM] JUTT 001 BRAND HAI: 𒈞〽️🎩𒈞〽️🎩𒈞〽️
𝐸A ꪶ𝑀𝑂𝑅𝐸𝑁𝐴☛ 𝐷𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝑁𝐷𝑂🕵🏻‍♀️
𒈞〽️🎩𒈞〽️🎩𒈞〽️
〽️𝑏𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑒𝑛𝑎
[9/7, 3:30 AM] JUTT 001 BRAND HAI: 🆘⃢⛦⃢⛹⃓̼̳̼̳̼̼̳̼̳̼̳̼̳̼̳̼̼̳̼̳̳̳̳̳̼̼̼̳̳̼̳̳̼̳̳̳̳̳̼̼̳̳͕͕𝗔⃬⃬⃗⃗⃗⃖⃖𝖎𝕗⌾𝓝乇͕͕͕͕̭͕̭̭̭͕̭̬̬̬̬̬̬̳̳̬̳̼̼̼̬ ⃨ᝨ̳̳̼̼̼̳̼̼̼̼̦̦̦̦̦̦̦̼̼̬̼̳̬̬₹ឝទ𐒣⃓⃓̦̞̞̞̦̦̦̦̞̞̞̞̦̞̦̦̞⛔⃢⃢▉⃢⭕
̼̳̼̳̼̳̼̳𝖔𝖘 ̼̳̼̼̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̼̼̳̼̼̼̳̳̼̼̳̼̳̼̼̳̼̳⛦⃢🇩🇬𝑩𝑳𝑰𝑵𝑫𝑬𝑹𝑺🇩🇬⃢⛦̼̼̼̼̼̼̳̳̳̳̼̼̳̳̳̼̼̳̼̳̼̳̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̳̼̼̳̳̳̳̼̳̳̼̼̳̼ 𝖕𝖆𝖘𝖘𝖆𝖗𝖆𝖒 𝖆𝖖𝖚𝖎
̼̳̼̳̼̳̼̳𝖔𝖘 ̼̳̼̼̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̼̼̳̼̼̼̳̳̼̼̳̼̳̼̼̳̼̳⛦⃢🇩🇬𝑩𝑳𝑰𝑵𝑫𝑬𝑹𝑺🇩🇬⃢⛦̼̼̼̼̼̼̳̳̳̳̼̼̳̳̳̼̼̳̼̳̼̳̳̼̼̼̼̼̳̳̼̼̳̳̼̼̳̳̳̳̼̳̳̼̼̳̼ 𝖕𝖆𝖘𝖘𝖆𝖗𝖆⛔̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬𝄽ខ̰̳̰̤̰̳̰អ̰̳̰̤̰̳̰គ̰̳̰̤̰̳̰Ꮶ̰̳̰̤̰̳̰គ̰̳̰̤̰̳̰Ꮓ̰̳̰̤̰̳

[9/7, 3:29 AM] +92 332 3020973: ࿋ ঔৣ͡✟🏴‍☠️𝕿𝖏🇲🇽𝕲𝖚𝖊𝖗𝖗𝖆🇲🇽🏴‍☠️፠҈͜͡➣

Rules

NO RELIGION ABUSING 💯🎯

We don't entertain anyone to be a mod, its our club & we believe we can surely take care of the same, you should enjoy & make connections.

NO KABAR KAFAN ABUSING💯🎯

We won't entertaining you, if you use abusive or harsh words / statements being on the panel. We won't have any other choice but to remove you from the speaker panel or remove you from the room.

JATTIAK47🔥🌪

While you are in the panel or the room we expect you to show some kindness & love, Atleast follow the club & speaking of the mods if you find any of the mods entertaining then you can follow him/her.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 08, 2022 532 -4 -0.8%
May 01, 2022 536 -4 -0.8%
April 17, 2022 540 -5 -1.0%
April 10, 2022 545 -1 -0.2%
March 27, 2022 546 -4 -0.8%
March 12, 2022 550 -461 -45.6%
November 24, 2021 1,011 -3 -0.3%
November 23, 2021 1,014 -7 -0.7%
November 19, 2021 1,021 +3 +0.3%
November 17, 2021 1,018 -2 -0.2%
November 15, 2021 1,020 -4 -0.4%
November 10, 2021 1,024 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,025 -5 -0.5%
November 06, 2021 1,030 -3 -0.3%
November 03, 2021 1,033 -4 -0.4%
October 31, 2021 1,037 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,039 -4 -0.4%
October 28, 2021 1,043 +209 +25.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs