سینما با چشمان باز on Clubhouse

سینما با چشمان باز Clubhouse
2.2k Followers
85 Members
🎞 Movies 🧀 Psychology Topics
Updated: Aug 1, 2021

Description

پاتوقی برای گفتگوی صریح و تاحد امکان آگاهانه در مورد وجوه مختلف سینما و هنر نمایش و حتی مطالعات میان رشته‌ای با تمرکز ویژه بر نسبت سینما و روانشناسی به میزبانی محمدرضا مقدسیان

Last 30 Records

Day Followers Gain % Gain
August 01, 2021 2,280 +91 +4.2%
July 15, 2021 2,189 +17 +0.8%
July 08, 2021 2,172 +9 +0.5%
July 07, 2021 2,163 +4 +0.2%
July 05, 2021 2,159 +3 +0.2%
July 04, 2021 2,156 0 0.0%
July 03, 2021 2,156 +14 +0.7%
July 02, 2021 2,142 +6 +0.3%
June 30, 2021 2,136 +52 +2.5%
June 29, 2021 2,084 +4 +0.2%
June 27, 2021 2,080 +7 +0.4%
June 26, 2021 2,073 +6 +0.3%
June 25, 2021 2,067 +9 +0.5%
June 24, 2021 2,058 +12 +0.6%
June 23, 2021 2,046 +8 +0.4%
June 22, 2021 2,038 +9 +0.5%
June 21, 2021 2,029 +6 +0.3%
June 20, 2021 2,023 +14 +0.7%
June 19, 2021 2,009 +11 +0.6%
June 18, 2021 1,998 +9 +0.5%
June 17, 2021 1,989 +28 +1.5%
June 16, 2021 1,961 +5 +0.3%
June 15, 2021 1,956 +13 +0.7%
June 14, 2021 1,943 +6 +0.4%
June 13, 2021 1,937 +10 +0.6%
June 12, 2021 1,927 +4 +0.3%
June 11, 2021 1,923 +7 +0.4%
June 10, 2021 1,916 +91 +5.0%
June 09, 2021 1,825 +10 +0.6%
June 08, 2021 1,815 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs