سینما با چشمان باز on Clubhouse

سینما با چشمان باز Clubhouse
3.1k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

پاتوقی برای گفتگوی صریح و تاحد امکان آگاهانه در مورد وجوه مختلف سینما و هنر نمایش و حتی مطالعات میان رشته‌ای با تمرکز ویژه بر نسبت سینما و روانشناسی به میزبانی محمدرضا مقدسیان

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 3,180 +7 +0.3%
February 04, 2024 3,173 +9 +0.3%
December 21, 2023 3,164 +4 +0.2%
November 09, 2023 3,160 +7 +0.3%
October 10, 2023 3,153 +4 +0.2%
September 10, 2023 3,149 +6 +0.2%
August 12, 2023 3,143 -2 -0.1%
July 10, 2023 3,145 +4 +0.2%
June 17, 2023 3,141 -3 -0.1%
March 17, 2023 3,144 +44 +1.5%
January 19, 2023 3,100 -100 -3.2%
January 08, 2023 3,200 +100 +3.3%
March 27, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 11, 2022 3,000 +123 +4.3%
November 23, 2021 2,877 +20 +0.8%
November 16, 2021 2,857 +8 +0.3%
November 14, 2021 2,849 +1 +0.1%
November 13, 2021 2,848 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,845 +7 +0.3%
November 10, 2021 2,838 +1 +0.1%
November 09, 2021 2,837 +14 +0.5%
November 07, 2021 2,823 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,821 +16 +0.6%
November 01, 2021 2,805 +4 +0.2%
October 31, 2021 2,801 +7 +0.3%
October 30, 2021 2,794 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,793 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,791 +346 +14.2%
August 26, 2021 2,445 +12 +0.5%
August 25, 2021 2,433 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs