Nepse- नेपाल सेयर मार्केट on Clubhouse

Nepse- नेपाल सेयर मार्केट Clubhouse
13.8k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

नेपाल सेयर बजारको बारेमा आफुले जानेको अरुलाइ सिकाउने नजानेको कुरा अरुबाट सिक्ने गरौ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 13,824 +55 +0.4%
August 14, 2023 13,769 +8 +0.1%
July 12, 2023 13,761 +30 +0.3%
June 19, 2023 13,731 +59 +0.5%
March 18, 2023 13,672 +45 +0.4%
March 03, 2023 13,627 +27 +0.2%
January 05, 2023 13,600 +100 +0.8%
September 06, 2022 13,500 +100 +0.8%
June 30, 2022 13,400 +100 +0.8%
May 08, 2022 13,300 +100 +0.8%
April 03, 2022 13,200 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,100 +1,044 +8.7%
November 24, 2021 12,056 +24 +0.2%
November 23, 2021 12,032 +73 +0.7%
November 22, 2021 11,959 +4 +0.1%
November 21, 2021 11,955 +11 +0.1%
November 20, 2021 11,944 +12 +0.2%
November 19, 2021 11,932 +14 +0.2%
November 18, 2021 11,918 +155 +1.4%
November 17, 2021 11,763 +36 +0.4%
November 16, 2021 11,727 +75 +0.7%
November 15, 2021 11,652 +83 +0.8%
November 14, 2021 11,569 +18 +0.2%
November 13, 2021 11,551 +11 +0.1%
November 12, 2021 11,540 +93 +0.9%
November 11, 2021 11,447 +7 +0.1%
November 10, 2021 11,440 +19 +0.2%
November 09, 2021 11,421 +53 +0.5%
November 08, 2021 11,368 +21 +0.2%
November 07, 2021 11,347 +12 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs