ایران آنلاین on Clubhouse

ایران آنلاین Clubhouse
4.9k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

🔸️نگاهی به تحولات روز ایران

🔘تلاش برای ایجاد فضای گفت‌وگوی آزاد برای شهروندان، با یاری اساتید و کارشناسان حوزه های اقتصادی و سیاسی

🔺️بحث آزاد با رعایت ادب و احترام🔻
رعایت آداب گفتگو: برای شکل گرفتن گفتگو بین انسانها، پیش از هر چیز احتیاج به سکوت و گوش کردن است. بنابراین خواهشمندیم که میان صحبت های افراد میکروفون را باز نکرده و در صورت نیاز تنها به "مایک زدن" اکتفا شود.
توهین ممنوع: دامنه تعاریف توهین بسیار گسترده است، اما در این کلاب بکار بردن مواردی چون؛ ناسزای شخصی، نژادی، قومی، جنسیتی، حرفه‌ای به عنوان "توهین" تلقی شده و برخورد میگردد.
اظهارنظر بدون فکت ممنوع: گردانندگان این کلاب در تلاشند با کمک متخصصان بر آگاهی جمعی خود و مخاطبان افزوده و در جهت تنویر افکار عموم پیرامون مباحث روز فعالیت شود. از همین رو اظهارنظرهای بدون "فکت" قابل پذیرش نیست.

Rules

رعایت آداب گفتگو

برای شکل گرفتن گفتگو بین انسانها، پیش از هر چیز احتیاج به سکوت و گوش کردن است. بنابراین خواهشمندیم که میان صحبت های افراد میکروفون را باز نکرده و در صورت نیاز تنها به "مایک زدن" اکتفا شود.

توهین ممنوع

دامنه تعاریف توهین بسیار گسترده است، اما در این کلاب بکار بردن مواردی چون؛ ناسزای شخصی، نژادی، قومی، جنسیتی، حرفه‌ای به عنوان "توهین" تلقی شده و برخورد میگردد.

اظهارنظر بدون فکت ممنوع

گردانندگان این این کلاب در تلاشند با کمک متخصصان بر آگاهی جمعی خود و مخاطبان افزوده و در جهت تنویر افکار عموم پیرامون مباحث روز فعالیت شود. از همین رو اظهارنظرهای بدون "فکت" قابل پذیرش نیست.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 4,956 +16 +0.4%
February 06, 2024 4,940 +17 +0.4%
December 23, 2023 4,923 +15 +0.4%
November 10, 2023 4,908 +17 +0.4%
October 11, 2023 4,891 +46 +1.0%
September 11, 2023 4,845 +7 +0.2%
August 13, 2023 4,838 +2 +0.1%
July 12, 2023 4,836 -2 -0.1%
June 18, 2023 4,838 -13 -0.3%
March 17, 2023 4,851 +51 +1.1%
December 24, 2022 4,800 +100 +2.2%
November 18, 2022 4,700 +100 +2.2%
October 17, 2022 4,600 +100 +2.3%
September 06, 2022 4,500 +100 +2.3%
July 19, 2022 4,400 +100 +2.4%
June 23, 2022 4,300 +100 +2.4%
June 03, 2022 4,200 +100 +2.5%
May 14, 2022 4,100 +100 +2.5%
April 24, 2022 4,000 +100 +2.6%
April 03, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 12, 2022 3,800 +676 +21.7%
November 24, 2021 3,124 +6 +0.2%
November 23, 2021 3,118 +24 +0.8%
November 21, 2021 3,094 +19 +0.7%
November 19, 2021 3,075 +3 +0.1%
November 18, 2021 3,072 +39 +1.3%
November 15, 2021 3,033 +15 +0.5%
November 14, 2021 3,018 +9 +0.3%
November 13, 2021 3,009 +19 +0.7%
November 12, 2021 2,990 +18 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs