نیایش با قرآن on Clubhouse

نیایش با قرآن Clubhouse
1.2k Members
⛪️ Christianity 🕌 Islam ⛪️ Christianity Topics
Updated: Apr 7, 2023

Description

⭕️ این یک کلاب دینی مذهبی سیاسی نیست ⭕️
هدف نیایش با خدای یگانه ایست که خالق ماست .
برنامه نیایش : 🟡 سحرگاه هر روز یک ربع بعد از اذان صبح به وقت تهران 🟢 ظهر ها : ساعت ۱۲/۳۰ به وقت تهران 🔴
🟣این از فضل پروردگار من است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 07, 2023 1,285 -9 -0.7%
March 12, 2023 1,294 -6 -0.5%
January 14, 2023 1,300 +100 +8.4%
September 10, 2022 1,200 +100 +9.1%
June 27, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 14, 2022 1,000 +21 +2.2%
June 08, 2022 979 +25 +2.7%
June 01, 2022 954 +23 +2.5%
May 25, 2022 931 +32 +3.6%
May 19, 2022 899 +38 +4.5%
May 12, 2022 861 +21 +2.5%
May 05, 2022 840 +20 +2.5%
April 28, 2022 820 +25 +3.2%
April 21, 2022 795 +38 +5.1%
April 14, 2022 757 +47 +6.7%
April 08, 2022 710 +32 +4.8%
April 01, 2022 678 +17 +2.6%
March 24, 2022 661 +8 +1.3%
March 17, 2022 653 +22 +3.5%
March 09, 2022 631 +273 +76.3%
November 16, 2021 358 +4 +1.2%
November 14, 2021 354 +15 +4.5%
November 11, 2021 339 +33 +10.8%
November 06, 2021 306 +24 +8.6%
November 01, 2021 282 +4 +1.5%
October 31, 2021 278 +1 +0.4%
October 30, 2021 277 +12 +4.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs