پادکست سیاسفید on Clubhouse

پادکست سیاسفید Clubhouse
1.5k Members
📻 Podcasts 🧀 Psychology Topics
Updated: Dec 1, 2022

Description

SIASEFID PODCAST

ما توی این کلاب هر هفته راجع به موضوع‌هایی میخوایم صحبت کنیم که که توی پادکستمون ازشون حرف زدیم یا قراره حرف بزنیم.

سیاسفید - ما در این پادکست روی فرکانسی سیاه با طول موجی سفید راجع به مسائل مختلف حرف می‌زنیم

@siasefidpodcast

Rules

احترام بگذاریم

لطفا به خود و دیگران احترام بگذاریم

برچسب نزنیم

لطفا به خود و دیگران برچسب نزنیم و تفکر نقادانه را تمرین کنیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 +87 +6.7%
November 24, 2021 1,313 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,311 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,309 +4 +0.4%
November 08, 2021 1,305 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,303 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,302 +51 +4.1%
August 26, 2021 1,251 +7 +0.6%
August 25, 2021 1,244 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,243 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,242 +3 +0.3%
August 22, 2021 1,239 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,237 +1 +0.1%
August 18, 2021 1,236 +2 +0.2%
August 17, 2021 1,234 -6 -0.5%
August 16, 2021 1,240 +2 +0.2%
August 15, 2021 1,238 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs