رادیو آیدین on Clubhouse

رادیو آیدین Clubhouse
27.7k Members
🦠 Covid-19 👋 Clubhouse Topics
Updated: Jun 30, 2022

Description

لطفا با خنده وارد شوید ، دوبیتی های من 😍

Rules

! سکوت را رعایت کنید !

! لطفا بعد از ورود به اِستیج ، ! سکوت را رعایت کنید!

! فقط با جنبه ها روی اِستیج بیایند!

❗️لطفا به عقاید و اعتقادات دیگران توهین نکنید❗️

⛔️ فعالیت و صحبت سیاسی نداریم⛔️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 30, 2022 27,700 +100 +0.4%
June 23, 2022 27,600 +100 +0.4%
June 17, 2022 27,500 +200 +0.8%
June 10, 2022 27,300 +100 +0.4%
June 04, 2022 27,200 +200 +0.8%
May 28, 2022 27,000 +200 +0.8%
May 21, 2022 26,800 +100 +0.4%
May 15, 2022 26,700 +100 +0.4%
May 08, 2022 26,600 +100 +0.4%
May 01, 2022 26,500 +100 +0.4%
April 24, 2022 26,400 +100 +0.4%
April 17, 2022 26,300 +100 +0.4%
April 10, 2022 26,200 +100 +0.4%
April 03, 2022 26,100 +100 +0.4%
March 27, 2022 26,000 +200 +0.8%
March 19, 2022 25,800 +200 +0.8%
March 12, 2022 25,600 +2,848 +12.6%
November 24, 2021 22,752 +1 +0.1%
November 23, 2021 22,751 +35 +0.2%
November 22, 2021 22,716 -6 -0.1%
November 21, 2021 22,722 +20 +0.1%
November 20, 2021 22,702 +68 +0.4%
November 19, 2021 22,634 +56 +0.3%
November 18, 2021 22,578 +27 +0.2%
November 17, 2021 22,551 +94 +0.5%
November 16, 2021 22,457 +41 +0.2%
November 15, 2021 22,416 +80 +0.4%
November 14, 2021 22,336 +47 +0.3%
November 13, 2021 22,289 +13 +0.1%
November 12, 2021 22,276 +55 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs