انسان خردمند on Clubhouse

انسان خردمند Clubhouse
2.8k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

کلابی برای تمامی بحث‌های علمی در همه زمینه‌ها

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 08, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 12, 2022 2,600 +239 +10.2%
November 24, 2021 2,361 +4 +0.2%
November 23, 2021 2,357 +14 +0.6%
November 21, 2021 2,343 -1 -0.1%
November 20, 2021 2,344 -2 -0.1%
November 19, 2021 2,346 -1 -0.1%
November 17, 2021 2,347 +2 +0.1%
November 16, 2021 2,345 +6 +0.3%
November 14, 2021 2,339 +9 +0.4%
November 11, 2021 2,330 +4 +0.2%
November 10, 2021 2,326 +9 +0.4%
November 08, 2021 2,317 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,313 -2 -0.1%
November 04, 2021 2,315 +10 +0.5%
October 31, 2021 2,305 +1 +0.1%
October 30, 2021 2,304 +4 +0.2%
October 28, 2021 2,300 -1 -0.1%
October 27, 2021 2,301 +188 +8.9%
August 26, 2021 2,113 +2 +0.1%
August 25, 2021 2,111 +2 +0.1%
August 24, 2021 2,109 +1 +0.1%
August 23, 2021 2,108 +1 +0.1%
August 22, 2021 2,107 +8 +0.4%
August 21, 2021 2,099 +5 +0.3%
August 19, 2021 2,094 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,093 -9 -0.5%
August 16, 2021 2,102 +159 +8.2%
July 15, 2021 1,943 +17 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs