زبان، فرهنگ و جامعه on Clubhouse

 زبان، فرهنگ و جامعه Clubhouse
6.7k Members
🍏 Education Topic
Updated: Mar 17, 2023

Description

اینجا جمع شده ایم تا زبان های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی را در بستر فرهنگی شان بیاموزیم و همچنین جنبه های مختلف فرهنگ و جامعه خود و دیگران را با یکدیگر بررسی کنیم.
در کنار اتاق های زبان، اتاق هایی هم در زمینه مطالعات فرهنگی برگزار می کنیم که در طی آن ها نوشته های متفکرین کلیدی این رشته (بارت، لکان، هال، ژیژک… ) را مورد گفتگو می گذاریم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 6,777 -23 -0.4%
September 06, 2022 6,800 +100 +1.5%
July 26, 2022 6,700 -100 -1.5%
July 19, 2022 6,800 +100 +1.5%
March 12, 2022 6,700 +362 +5.8%
November 24, 2021 6,338 +22 +0.4%
November 21, 2021 6,316 +3 +0.1%
November 20, 2021 6,313 +20 +0.4%
November 18, 2021 6,293 +10 +0.2%
November 17, 2021 6,283 +24 +0.4%
November 15, 2021 6,259 -1 -0.1%
November 13, 2021 6,260 +8 +0.2%
November 12, 2021 6,252 +14 +0.3%
November 10, 2021 6,238 +22 +0.4%
November 09, 2021 6,216 +3 +0.1%
November 08, 2021 6,213 +14 +0.3%
November 06, 2021 6,199 +14 +0.3%
November 04, 2021 6,185 +16 +0.3%
November 02, 2021 6,169 +23 +0.4%
November 01, 2021 6,146 +3 +0.1%
October 31, 2021 6,143 +2 +0.1%
October 30, 2021 6,141 +9 +0.2%
October 29, 2021 6,132 +12 +0.2%
October 28, 2021 6,120 +511 +9.2%
August 27, 2021 5,609 +1 +0.1%
August 26, 2021 5,608 +22 +0.4%
August 25, 2021 5,586 +8 +0.2%
August 24, 2021 5,578 +61 +1.2%
August 23, 2021 5,517 +17 +0.4%
August 22, 2021 5,500 +22 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs