کافه فال on Clubhouse

کافه فال Clubhouse
2.2k Members
Updated: Feb 1, 2024

Description

☝️💫🧿فقط در برابر خداوند زانو میزنم تا در برابر هیچکس ایستادگی نکنم💫☝️🧿
بماند یادگار رفقا✋

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 2,214 +14 +0.7%
April 09, 2022 2,200 -100 -4.4%
March 11, 2022 2,300 +35 +1.6%
November 23, 2021 2,265 -3 -0.2%
November 21, 2021 2,268 -3 -0.2%
November 20, 2021 2,271 +2 +0.1%
November 19, 2021 2,269 -3 -0.2%
November 16, 2021 2,272 -3 -0.2%
November 15, 2021 2,275 -4 -0.2%
November 12, 2021 2,279 -2 -0.1%
November 11, 2021 2,281 -1 -0.1%
November 10, 2021 2,282 -9 -0.4%
November 08, 2021 2,291 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,292 +14 +0.7%
November 05, 2021 2,278 -10 -0.5%
November 03, 2021 2,288 +2 +0.1%
November 01, 2021 2,286 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,285 -2 -0.1%
October 29, 2021 2,287 -2 -0.1%
October 27, 2021 2,289 -1 -0.1%
October 26, 2021 2,290 +1,905 +494.9%
August 25, 2021 385 +48 +14.3%
August 23, 2021 337 +140 +71.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs