((تقدُّس‌زدایی)) on Clubhouse

((تقدُّس‌زدایی)) Clubhouse
2.4k Members
Updated: Jun 28, 2022

Description

تقدُّس‌زدایی افکار
تقدُّس‌زدایی افراد
تقدُّس‌زدایی اجسام
همه ادمین های کلاب ما مستقل هستند و تفکر مستقل از هم را دارند لطفا ما را عضو دسته گروه یا حزب نبینید ما افرادی کاملا مستقل هستیم و هر فرد مسئول تفکر بیان مستقل خود است.

Rules

قوانین و توضیحات این کلاب

درمباحث تمسخر توهین جایی ندارد؛برای احترام به خودتان و مدیرهالطفا مایک های خود را باهم بازنکنید؛ازگفتن خاطرات شخصی بپرهیزید،هرنوبت4دقیقه مایک دراختیارشماست،برای کامنت ها۴۵ثانیه؛همه باهم جواب۱نفرراندید

دو

از توهین کردن به مسلمانان و هم وطن هایی که اعتقادات مذهبی دارند پرهیزکنید،حقوق بشر آزادی بیان برای همه ما ارجحیت دارد،شخص بی دین بادیندارهر دو یک رنگ خون را دارند و هیچ کدام برتری ندارد؛

سه

از پریدن در صحبت مدیراتور های اتاق جدا پرهیزکنید و اجازه بدهید سخن هاشون تمام بشه در صورت شنیدن مغالطه یا سفسطه مدیرها وارد مایک خواهند شد تا بحث اتاق منحرف نشود ما به همه شما احترام متقابل می‌گذاریم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 28, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 22, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 01, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 17, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 09, 2022 1,900 +899 +89.9%
November 18, 2021 1,001 +3 +0.4%
November 16, 2021 998 +18 +1.9%
November 14, 2021 980 +3 +0.4%
November 13, 2021 977 +12 +1.3%
November 12, 2021 965 +1 +0.2%
November 11, 2021 964 +17 +1.8%
November 10, 2021 947 +4 +0.5%
November 09, 2021 943 +17 +1.9%
November 06, 2021 926 +26 +2.9%
November 03, 2021 900 +26 +3.0%
November 01, 2021 874 +16 +1.9%
October 31, 2021 858 +7 +0.9%
October 30, 2021 851 +18 +2.2%
October 28, 2021 833 +296 +55.2%
August 26, 2021 537 +16 +3.1%
August 25, 2021 521 +8 +1.6%
August 22, 2021 513 +4 +0.8%
August 21, 2021 509 +1 +0.2%
August 20, 2021 508 +47 +10.2%
August 18, 2021 461 -1 -0.3%
August 17, 2021 462 -1 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs