((تقدُّس‌زدایی)) on Clubhouse

((تقدُّس‌زدایی)) Clubhouse
3.4k Members
Updated: Jan 22, 2024

Description

تقدُّس‌زدایی افکار
تقدُّس‌زدایی افراد
تقدُّس‌زدایی اجسام
همه ادمین های کلاب ما مستقل هستند و تفکر مستقل از هم را دارند لطفا ما را عضو دسته گروه یا حزب نبینید ما افرادی کاملا مستقل هستیم و هر فرد مسئول تفکر بیان مستقل خود است.
قوانین و توضیحات این کلاب: درمباحث تمسخر توهین جایی ندارد؛برای احترام به خودتان و مدیرهالطفا مایک های خود را باهم بازنکنید؛ازگفتن خاطرات شخصی بپرهیزید،هرنوبت4دقیقه مایک دراختیارشماست،برای کامنت ها۴۵ثانیه؛همه باهم جواب۱نفرراندید
دو: از توهین کردن به مسلمانان و هم وطن هایی که اعتقادات مذهبی دارند پرهیزکنید،حقوق بشر آزادی بیان برای همه ما ارجحیت دارد،شخص بی دین بادیندارهر دو یک رنگ خون را دارند و هیچ کدام برتری ندارد؛
سه: از پریدن در صحبت مدیراتور های اتاق جدا پرهیزکنید و اجازه بدهید سخن هاشون تمام بشه در صورت شنیدن مغالطه یا سفسطه مدیرها وارد مایک خواهند شد تا بحث اتاق منحرف نشود ما به همه شما احترام متقابل می‌گذاریم

Rules

قوانین و توضیحات این کلاب

درمباحث تمسخر توهین جایی ندارد؛برای احترام به خودتان و مدیرهالطفا مایک های خود را باهم بازنکنید؛ازگفتن خاطرات شخصی بپرهیزید،هرنوبت4دقیقه مایک دراختیارشماست،برای کامنت ها۴۵ثانیه؛همه باهم جواب۱نفرراندید

دو

از توهین کردن به مسلمانان و هم وطن هایی که اعتقادات مذهبی دارند پرهیزکنید،حقوق بشر آزادی بیان برای همه ما ارجحیت دارد،شخص بی دین بادیندارهر دو یک رنگ خون را دارند و هیچ کدام برتری ندارد؛

سه

از پریدن در صحبت مدیراتور های اتاق جدا پرهیزکنید و اجازه بدهید سخن هاشون تمام بشه در صورت شنیدن مغالطه یا سفسطه مدیرها وارد مایک خواهند شد تا بحث اتاق منحرف نشود ما به همه شما احترام متقابل می‌گذاریم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2024 3,452 +12 +0.4%
December 08, 2023 3,440 +15 +0.5%
October 31, 2023 3,425 +24 +0.8%
October 01, 2023 3,401 +74 +2.3%
September 01, 2023 3,327 +8 +0.3%
August 04, 2023 3,319 +287 +9.5%
July 03, 2023 3,032 -2 -0.1%
April 07, 2023 3,034 +47 +1.6%
March 13, 2023 2,987 +87 +3.0%
January 03, 2023 2,900 +100 +3.6%
November 23, 2022 2,800 +100 +3.8%
October 22, 2022 2,700 +100 +3.9%
September 10, 2022 2,600 +100 +4.0%
July 24, 2022 2,500 +100 +4.2%
June 28, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 22, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 01, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 17, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 09, 2022 1,900 +899 +89.9%
November 18, 2021 1,001 +3 +0.4%
November 16, 2021 998 +18 +1.9%
November 14, 2021 980 +3 +0.4%
November 13, 2021 977 +12 +1.3%
November 12, 2021 965 +1 +0.2%
November 11, 2021 964 +17 +1.8%
November 10, 2021 947 +4 +0.5%
November 09, 2021 943 +17 +1.9%
November 06, 2021 926 +26 +2.9%
November 03, 2021 900 +26 +3.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs