توانگری on Clubhouse

توانگری Clubhouse
2.8k Members
Updated: Nov 30, 2022

Description

توانگری یعنی موفق بشوی ولی حالت خوب بمونه، و حال بقیه را خراب نکنی پس در این club درباره موارد زیر صحبت میکنیم: رشد فردی و کاری، شفای عاطفی، ثروت ، مراقبت از جان و سرور

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 2,800 +132 +5.0%
November 21, 2021 2,668 +3 +0.2%
November 19, 2021 2,665 +8 +0.4%
November 14, 2021 2,657 +13 +0.5%
November 09, 2021 2,644 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,643 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,641 +5 +0.2%
November 05, 2021 2,636 +11 +0.5%
October 31, 2021 2,625 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,624 +214 +8.9%
August 27, 2021 2,410 +2 +0.1%
August 25, 2021 2,408 +6 +0.3%
August 24, 2021 2,402 +1 +0.1%
August 23, 2021 2,401 +3 +0.2%
August 22, 2021 2,398 +3 +0.2%
August 21, 2021 2,395 +4 +0.2%
August 20, 2021 2,391 +3 +0.2%
August 19, 2021 2,388 +87 +3.8%
July 31, 2021 2,301 +116 +5.4%
July 15, 2021 2,185 +63 +3.0%
July 08, 2021 2,122 +6 +0.3%
July 06, 2021 2,116 +6 +0.3%
July 05, 2021 2,110 +10 +0.5%
July 04, 2021 2,100 +6 +0.3%
July 03, 2021 2,094 +9 +0.5%
July 02, 2021 2,085 +16 +0.8%
June 30, 2021 2,069 +5 +0.3%
June 29, 2021 2,064 +5 +0.3%
June 27, 2021 2,059 +10 +0.5%
June 26, 2021 2,049 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs