ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരം on Clubhouse

ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരം Clubhouse
5.4k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ ❤
സൗഹൃദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ് ആണ് "ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരം".

നിങ്ങൾ ഒരു കലാകാരനാണോ? ഒരു പാട്ടുകാരനോ, ഒരു എഴുത്തുകാരനോ, ഒരു പ്രൊഫെഷണലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ കേൾക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നട്ടപ്പാതിരയിലേക്ക് കയറിപ്പോന്നോളൂ... നമുക്ക് ചറപറ സംസാരിച്ചിരിക്കാം ...
❤❤

Join With Us ❤
ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് :: തികച്ചും സൗഹൃദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ് ആണ് "ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരം".
Rule 1: ചാറ്റ് റൂമിൽ മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയപരമായോ വ്യക്തിയധിക്ഷേപമോ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി സംസാരിക്കുക സഭ്യമല്ലാത്ത സംസാരം തുടങ്ങി യാതൊരുവിധ സംസാരവും അനുവദിക്കുകയില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കുക : : ക്ലബ്ബിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഉത്തരവിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Rules

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് :

തികച്ചും സൗഹൃദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ് ആണ് "ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരം".

Rule 1

ചാറ്റ് റൂമിൽ മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയപരമായോ വ്യക്തിയധിക്ഷേപമോ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി സംസാരിക്കുക സഭ്യമല്ലാത്ത സംസാരം തുടങ്ങി യാതൊരുവിധ സംസാരവും അനുവദിക്കുകയില്ല.

ശ്രദ്ധിക്കുക :

ക്ലബ്ബിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഉത്തരവിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 5,499 0 0.0%
February 06, 2024 5,499 +3 +0.1%
December 23, 2023 5,496 +2 +0.1%
November 11, 2023 5,494 +3 +0.1%
October 11, 2023 5,491 +5 +0.1%
September 11, 2023 5,486 +1 +0.1%
August 13, 2023 5,485 +1 +0.1%
July 12, 2023 5,484 -1 -0.1%
June 18, 2023 5,485 +65 +1.2%
March 17, 2023 5,420 +4 +0.1%
March 02, 2023 5,416 +16 +0.3%
January 23, 2023 5,400 +100 +1.9%
November 06, 2022 5,300 +100 +2.0%
September 12, 2022 5,200 +100 +2.0%
July 13, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,000 +100 +2.1%
April 24, 2022 4,900 +100 +2.1%
April 03, 2022 4,800 +100 +2.2%
March 12, 2022 4,700 +513 +12.3%
November 24, 2021 4,187 +6 +0.2%
November 23, 2021 4,181 +5 +0.2%
November 22, 2021 4,176 +14 +0.4%
November 20, 2021 4,162 +15 +0.4%
November 17, 2021 4,147 +13 +0.4%
November 15, 2021 4,134 +14 +0.4%
November 13, 2021 4,120 +4 +0.1%
November 12, 2021 4,116 +7 +0.2%
November 11, 2021 4,109 +18 +0.5%
November 09, 2021 4,091 +3 +0.1%
November 08, 2021 4,088 +6 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs