روان‌شناسی سلامت on Clubhouse

روان‌شناسی سلامت Clubhouse
4.1k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

روان شناسی سلامت
با دکتر سارا مهتدی
قانون اول:: مباحث اعتقادی و سیاسی ممنوع!!!!
قانون دوم:: به سخنان و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم.
قانون سوم:: در کنار هم هستیم، تابیشتر بیاموزیم!پس بیشتر شنونده و کمتر گوینده باشیم.

Rules

قانون اول:

مباحث اعتقادی و سیاسی ممنوع!!!!

قانون دوم:

به سخنان و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم.

قانون سوم:

در کنار هم هستیم، تابیشتر بیاموزیم!پس بیشتر شنونده و کمتر گوینده باشیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 4,111 +22 +0.6%
October 10, 2023 4,089 +37 +1.0%
September 10, 2023 4,052 +14 +0.4%
August 12, 2023 4,038 +12 +0.3%
July 11, 2023 4,026 +5 +0.2%
June 17, 2023 4,021 +41 +1.1%
March 17, 2023 3,980 -20 -0.5%
November 12, 2022 4,000 +100 +2.6%
April 17, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 12, 2022 3,800 +204 +5.7%
November 20, 2021 3,596 +7 +0.2%
November 12, 2021 3,589 -4 -0.2%
November 11, 2021 3,593 +1 +0.1%
November 07, 2021 3,592 -2 -0.1%
November 05, 2021 3,594 -3 -0.1%
November 03, 2021 3,597 +6 +0.2%
November 01, 2021 3,591 +4 +0.2%
October 31, 2021 3,587 +3 +0.1%
October 30, 2021 3,584 +6 +0.2%
October 28, 2021 3,578 +2 +0.1%
October 27, 2021 3,576 +3 +0.1%
October 26, 2021 3,573 +1,177 +49.2%
August 27, 2021 2,396 +2 +0.1%
August 26, 2021 2,394 +26 +1.1%
August 25, 2021 2,368 +57 +2.5%
August 24, 2021 2,311 +12 +0.6%
August 23, 2021 2,299 +39 +1.8%
August 22, 2021 2,260 +2 +0.1%
August 21, 2021 2,258 +30 +1.4%
August 20, 2021 2,228 +87 +4.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs