پیشنهاد فیلم و سریال on Clubhouse

پیشنهاد فیلم و سریال Clubhouse
5.8k Members
📺 Television Topic
Updated: Sep 25, 2022

Description

قراره کنار هم راجع به فیلم یا سریال‌هایی که دوست داریم برای تماشا به دیگران پیشنهاد بدیم، حرف بزنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2022 5,800 +100 +1.8%
March 11, 2022 5,700 +157 +2.9%
November 23, 2021 5,543 +5 +0.1%
November 20, 2021 5,538 +7 +0.2%
November 16, 2021 5,531 +2 +0.1%
November 14, 2021 5,529 +15 +0.3%
November 09, 2021 5,514 +4 +0.1%
November 07, 2021 5,510 +2 +0.1%
November 06, 2021 5,508 +19 +0.4%
November 01, 2021 5,489 -1 -0.1%
October 28, 2021 5,490 +246 +4.7%
August 26, 2021 5,244 +8 +0.2%
August 25, 2021 5,236 +2 +0.1%
August 24, 2021 5,234 +2 +0.1%
August 23, 2021 5,232 +6 +0.2%
August 22, 2021 5,226 +4 +0.1%
August 21, 2021 5,222 +7 +0.2%
August 20, 2021 5,215 +7 +0.2%
August 19, 2021 5,208 +14 +0.3%
August 18, 2021 5,194 -1 -0.1%
August 17, 2021 5,195 +66 +1.3%
July 31, 2021 5,129 +106 +2.2%
July 15, 2021 5,023 -93 -1.9%
July 08, 2021 5,116 +15 +0.3%
July 06, 2021 5,101 +3 +0.1%
July 05, 2021 5,098 +2 +0.1%
July 04, 2021 5,096 +7 +0.2%
July 03, 2021 5,089 +14 +0.3%
July 02, 2021 5,075 +16 +0.4%
June 30, 2021 5,059 +11 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs