ایران‌ on Clubhouse

ایران‌ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Feb 1, 2024

Description

﮼کلاب‌ایران‌برای‌ایرانیان﮼
❤️🤍💚 ایران 💚🤍♥️
We ❤️ Iran
آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette): احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.
اختیارات مدیران رویدادها (Authority): مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.
تعهدات مدیران رویدادها (Obligation): مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.

Rules

آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette)

احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.

اختیارات مدیران رویدادها (Authority)

مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

تعهدات مدیران رویدادها (Obligation)

مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 01, 2024 1,357 +10 +0.8%
December 18, 2023 1,347 +13 +1.0%
November 07, 2023 1,334 +5 +0.4%
October 08, 2023 1,329 +14 +1.1%
September 08, 2023 1,315 +2 +0.2%
August 10, 2023 1,313 +2 +0.2%
July 09, 2023 1,311 +14 +1.1%
June 16, 2023 1,297 +19 +1.5%
March 16, 2023 1,278 -22 -1.7%
October 23, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 11, 2022 1,200 +243 +25.4%
November 23, 2021 957 +1 +0.2%
November 22, 2021 956 +1 +0.2%
November 21, 2021 955 -4 -0.5%
November 18, 2021 959 -1 -0.2%
November 17, 2021 960 +22 +2.4%
November 13, 2021 938 +9 +1.0%
November 12, 2021 929 +3 +0.4%
November 10, 2021 926 +3 +0.4%
November 09, 2021 923 +10 +1.1%
November 07, 2021 913 +2 +0.3%
November 06, 2021 911 +8 +0.9%
November 03, 2021 903 +9 +1.1%
November 01, 2021 894 +1 +0.2%
October 31, 2021 893 +1 +0.2%
October 30, 2021 892 +1 +0.2%
October 28, 2021 891 +370 +71.1%
August 26, 2021 521 +24 +4.9%
August 25, 2021 497 +15 +3.2%
August 24, 2021 482 +25 +5.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs