شعر و درباره شعر on Clubhouse

شعر و درباره شعر Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 9, 2023

Rules

کافه‌ای که می‌رفتیم

این کلاب را همچون میزی در کافه‌ای درنظر گرفته‌ایم تا دور هم جمع شده و گپ بزنیم. شعر هم ممکن است بخوانیم. آموزشی درکار نیست. تنها فهم خود را از موضوعات بسط می‌دهیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 09, 2023 1,148 +6 +0.6%
October 09, 2023 1,142 +36 +3.3%
September 09, 2023 1,106 +1 +0.1%
August 12, 2023 1,105 +1 +0.1%
July 10, 2023 1,104 0 0.0%
June 17, 2023 1,104 +4 +0.4%
March 16, 2023 1,100 0 0.0%
May 14, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 11, 2022 1,000 +56 +6.0%
November 23, 2021 944 +6 +0.7%
November 17, 2021 938 +8 +0.9%
November 08, 2021 930 +2 +0.3%
November 06, 2021 928 -1 -0.2%
November 04, 2021 929 +4 +0.5%
November 02, 2021 925 +3 +0.4%
October 31, 2021 922 -1 -0.2%
October 30, 2021 923 +2 +0.3%
October 28, 2021 921 +172 +23.0%
August 27, 2021 749 +1 +0.2%
August 25, 2021 748 +1 +0.2%
August 22, 2021 747 +8 +1.1%
August 20, 2021 739 -1 -0.2%
August 18, 2021 740 -2 -0.3%
August 17, 2021 742 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs