ویزای دانشجویی و مهاجرت on Clubhouse

ویزای دانشجویی و مهاجرت Clubhouse
2.2k Members
🇬🇧 London 🇫🇷 Paris Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

کلاب ویزای دانشجویی و مهاجرت

*برگزار کننده روم های تخصصی با مشاوران و متخصصین این حوزه شامل:
1_ویزای دانشجویی📌
2_ویزای کار📌
3_ویزای توریستی📌
در کشور های : اروپا , کانادا , آمریکا , استرالیا و کشورهای آسیایی.🇩🇪🇮🇹🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇷🇺
4_بررسی و تحلیل از مسائل روز گردشگری , میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران و 🌎 جهان📌

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 2,200 +119 +5.8%
November 24, 2021 2,081 +6 +0.3%
November 21, 2021 2,075 -3 -0.2%
November 19, 2021 2,078 +12 +0.6%
November 17, 2021 2,066 -1 -0.1%
November 15, 2021 2,067 -5 -0.3%
November 11, 2021 2,072 +3 +0.2%
November 10, 2021 2,069 -2 -0.1%
November 09, 2021 2,071 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,065 +5 +0.3%
November 04, 2021 2,060 +2 +0.1%
November 03, 2021 2,058 +8 +0.4%
November 01, 2021 2,050 -3 -0.2%
October 30, 2021 2,053 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,051 +2 +0.1%
October 27, 2021 2,049 +4 +0.2%
October 26, 2021 2,045 +227 +12.5%
August 26, 2021 1,818 +6 +0.4%
August 25, 2021 1,812 +6 +0.4%
August 24, 2021 1,806 +16 +0.9%
August 23, 2021 1,790 +9 +0.6%
August 22, 2021 1,781 +42 +2.5%
August 21, 2021 1,739 +17 +1.0%
August 20, 2021 1,722 +9 +0.6%
August 19, 2021 1,713 +24 +1.5%
August 18, 2021 1,689 +14 +0.9%
August 17, 2021 1,675 +42 +2.6%
August 16, 2021 1,633 +30 +1.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs