ರೋಮಾಂಚನವೀ... ಕನ್ನಡ!!! on Clubhouse

ರೋಮಾಂಚನವೀ... ಕನ್ನಡ!!! Clubhouse
2.9k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

💛ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲು ನಗು ಇರಲಿ❤️
❤️ಆ ನಗು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿ💛

Follow us on insta
@ Romanchanavi_kannada

Rules

Nam Rules❤️

1) Stay United and Loyal
2) Spread Love and Happiness
3) Respect each other
4) Forgiveness
5) Be positive
6) Stay together
7) Humbleness
8) Respect RCB or walk out

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 08, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 28, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 12, 2022 2,700 +58 +2.2%
November 20, 2021 2,642 +7 +0.3%
November 16, 2021 2,635 -2 -0.1%
November 15, 2021 2,637 -1 -0.1%
November 14, 2021 2,638 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,640 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,639 -2 -0.1%
November 09, 2021 2,641 -2 -0.1%
November 06, 2021 2,643 -2 -0.1%
November 05, 2021 2,645 -2 -0.1%
November 03, 2021 2,647 -1 -0.1%
November 01, 2021 2,648 -2 -0.1%
October 31, 2021 2,650 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,651 -3 -0.2%
October 29, 2021 2,654 -4 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs