“ذهن بیدار” on Clubhouse

“ذهن بیدار” Clubhouse
1.2k Members
👥 Social Issues 🧀 Psychology Topics
Updated: Nov 29, 2022

Description

« تبادل نظر٫هم اندیشی و رشد خودآگاهی»

“تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی نادانم.”
ابن سینا 💎
“Knowing yourself is the beginning of all wisdom." Aristotle 💫 📖🧠🗣
⛔️توهین٫بی احترامی و هرگونه تبعیض نژادی ⛔️

Rules

قانون اول

توهین و بی احترامی ⛔️

قانون دوم

هرگونه تبعیض‌ نژادی ⛔️

قانون سوم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 29, 2022 1,200 -100 -7.7%
November 16, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 08, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 09, 2022 1,100 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,098 +4 +0.4%
November 14, 2021 1,094 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,088 +4 +0.4%
November 06, 2021 1,084 +3 +0.3%
November 05, 2021 1,081 +8 +0.8%
November 01, 2021 1,073 +6 +0.6%
October 29, 2021 1,067 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,066 +99 +10.3%
August 27, 2021 967 +1 +0.2%
August 26, 2021 966 +6 +0.7%
August 25, 2021 960 +1 +0.2%
August 21, 2021 959 +3 +0.4%
August 18, 2021 956 -1 -0.2%
August 17, 2021 957 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs