“ذهن بیدار” on Clubhouse

“ذهن بیدار” Clubhouse
1.2k Members
Updated: Jan 20, 2024

Description

« تبادل نظر٫هم اندیشی و رشد خودآگاهی»

“تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی نادانم.”
ابن سینا 💎
“Knowing yourself is the beginning of all wisdom." Aristotle 💫 📖🧠🗣
⛔️توهین٫بی احترامی و هرگونه تبعیض نژادی ⛔️
قانون اول: توهین٫بی احترامی و هرگونه تبعیض‌ نژادی ممنوع است.
قانون دوم: ایجاد نظم و رعایت نوبت برای گفتگو اولویته ماست.
قانون سوم: این کلاب فقط جهت افزایش آگاهی و یادگیری از یکدیگراست.

Rules

قانون اول

توهین و بی احترامی ⛔️

قانون دوم

هرگونه تبعیض‌ نژادی ⛔️

قانون سوم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 20, 2024 1,278 +9 +0.8%
December 06, 2023 1,269 +4 +0.4%
October 30, 2023 1,265 +5 +0.4%
September 30, 2023 1,260 +2 +0.2%
August 31, 2023 1,258 +4 +0.4%
August 03, 2023 1,254 +1 +0.1%
July 02, 2023 1,253 -3 -0.3%
April 07, 2023 1,256 +2 +0.2%
March 12, 2023 1,254 -46 -3.6%
January 11, 2023 1,300 +100 +8.4%
November 29, 2022 1,200 -100 -7.7%
November 16, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 08, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 09, 2022 1,100 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,098 +4 +0.4%
November 14, 2021 1,094 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,088 +4 +0.4%
November 06, 2021 1,084 +3 +0.3%
November 05, 2021 1,081 +8 +0.8%
November 01, 2021 1,073 +6 +0.6%
October 29, 2021 1,067 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,066 +99 +10.3%
August 27, 2021 967 +1 +0.2%
August 26, 2021 966 +6 +0.7%
August 25, 2021 960 +1 +0.2%
August 21, 2021 959 +3 +0.4%
August 18, 2021 956 -1 -0.2%
August 17, 2021 957 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs