ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಗೆ ಪಯಣ on Clubhouse

ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಗೆ ಪಯಣ Clubhouse
1.1k Members
Updated: Oct 3, 2022

Description

ಜೀವನದಲ್ಲಿ _ನೆಮ್ಮದಿ _ಸಿಗೋ _ಜಾಗ ಯಾವುದು_ ಅಂದರೆ _ಅದು_ಸುಡಗಾಡಲ್ಲಿ _ಮಾತ್ರ.....!!!!!
No loose talk guys please.....!!


Official_Adimins
1. SYK DARLING IS BACK❤
2. MR BULLET ITS ME🤣🤣
3.Deadly King Prajju❤
4.Mickey House❤

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 11, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 28, 2022 1,000 +4 +0.5%
June 21, 2022 996 +3 +0.4%
June 15, 2022 993 +5 +0.6%
June 08, 2022 988 +7 +0.8%
June 01, 2022 981 +6 +0.7%
May 26, 2022 975 -3 -0.4%
May 19, 2022 978 +4 +0.5%
May 13, 2022 974 +2 +0.3%
May 06, 2022 972 +4 +0.5%
April 22, 2022 968 +4 +0.5%
April 15, 2022 964 +6 +0.7%
April 08, 2022 958 +8 +0.9%
April 01, 2022 950 +9 +1.0%
March 25, 2022 941 +12 +1.3%
March 17, 2022 929 +23 +2.6%
March 09, 2022 906 +586 +183.2%
November 18, 2021 320 +38 +13.5%
November 16, 2021 282 +13 +4.9%
November 13, 2021 269 +25 +10.3%
November 12, 2021 244 +4 +1.7%
November 11, 2021 240 +24 +11.2%
November 09, 2021 216 +2 +1.0%
November 08, 2021 214 +115 +116.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs